Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Участь українців в Школах іноземного права в Кракові

Угоди, що були підписані у 2011 році між Ягеллонським університетом в Кракові (ЯУ) та НаУКМА, ЛНУ і ТНЕУ, дають можливість учасникам з цих університетів брати участь в Школах іноземного права ЯУ, де мовою викладання є англійська, французька і німецька, на тих самих умовах, що і студенти ЯУ.
Деякі з цих програм визнаються партнерськими університетами як частина програми LL.M, тобто можуть бути шляхом до отримання закордонного диплому.

Угоди про участь українців в Школах іноземного права в Кракові
1. ЯУ-НаУКМА (Київ)
2. ЯУ-ЛНУ (Львів)
3. ЯУ-ТНЕУ (Тернопіль)

Міжнародни Школи Права ЯY (умови участі)
– Школа американського права – School of American Law (English/polski/українська)
– Школа німецького права – Schule des Deutschen Rechts (Deutsch/polski/українська)
– Школа французького права – École de Droit Français (Français/polski/українська)

– Школа австрійського права
– Школа польського права для німецькомовних студентів

—————————–
Координаційний осередок шкіл іноземного права ЯУ

—————————–

ad 1. Участь студентів і докторантів/аспірантів, а також випускників НаУКМА і Літньої школи німецького права при НаУКМА в заняттях Шкіл іноземного права на Факультеті Права і Адміністрації ЯУ:
Набір учасників з НаУКМА
1. НаУКМА передає ФПіА ЯУ список претендентів, які будуть брати участь в заняттях на ФПіА ЯУ. Учасники повинні відповідати вимогам, поставленим для участі в програмах для студентів ФПіА ЯУ, зокрема, володіти іноземною мовою, якою будуть проводитись заняття  в обсязі, що дозволяє активно брати участь в заняттях  та здавати встановлені програмою екзамени. Координатори Шкіл іноземного права ФПіА ЯУ перевіряють до прийняття рішення про направлення претендента на навчання, чи відповідають претенденти вимогам участі у даній програмі. У випадку невідповідності зазначеним вимогам, особливо в разі недостатнього знання мови, якою проводяться заняття, координатор терміново повідомляє претендента про неможливість допуску до занять.
2. Участь учасників з НаУКМА в програмах ФПіА ЯУ можлива лише в рамках кількості місць, визначених для учасників з НаУКМА Деканом ФПіА ЯУ. Кількість цих місць НаУКМА узгоджує з координатором відповідної школи іноземного права в ЯУ, а також координаторами від іноземних навчальних закладів-партнерів, що співорганізовують цю Школу.
3. Координатори Шкіл іноземного права інформують НаУКМА на початку навчального року про кількість місць для учасників з НаУКМА, а також про умови участі в даній програмі.
4. Для відібраних студентів – учасників у програмі обміну, ЯУ направляє до НаУКМА необхідні для перебування документи: листи, запрошення, тощо.
5. Термін перебування учасника у Кракові залежить від тривалості програми, але максимально становить один навчальний рік і не має перевищувати строк дії цієї Додаткової угоди.

Статус учасників з НаУКМА і фінансування
1. Учасники з НаУКМА на ЯУ мають статус осіб, які проходять наукове і спеціалізоване стажування.
2. Від учасників з НаУКМА не вимагаються додаткові оплати за участь в заняттях і програмах ФПіА ЯУ, окрім тих, які є обов’язковими для студентів ФПіА ЯУ.
3. Учасники з НаУКМА зобов’язані мати дійсний поліс медичного страхування на час перебування в Польщі.
4. Учасники з НаУКМА беруть участь у програмах за власні кошти і самостійно сплачують всі витрати на проїзд, харчування, проживання, необхідні навчальні підручники, посібники, внутрішній транспорт, паспорти, візи, страхування (у т.ч. медичне), особисті витрати тощо. Учасники можуть також на загальних засадах подаватись на стипендіальні програми для фінансування перебування (в тому числі зі стипендіальних фондів ЯУ), а також на фінансування з інших джерел.
5. На підставі даної Додаткової угоди Сторони не беруть на себе жодних фінансових зобов’язань, пов’язаних, зокрема, з перебуванням учасників з НаУКМА у Польщі чи коштами їх подорожі.

Проходження наукового і спеціалізованого стажування іншими учасниками
1. Іншими учасниками в розумінні цієї Додаткової угоди є громадяни України – випускники Літньої школи німецького права при НаУКМА та випускники НаУКМА.
2. Проходження випускникам Літньої школи німецького права при НаУКМА та випускниками НаУКМА наукового і спеціалізованого стажування, зокрема їх участь у Школах іноземного права та інших програмах, організованих в рамках Координаційного осередку шкіл іноземного права на ФПіА ЯУ, за винятком Школи українського права, відбувається за інформаційної та координаційної підтримки НаУКМА, проте жодних фінансових зобов’язань при цьому ані НаУКМА, ані Ягеллонський університет не несуть.

ad 2. Участь студентів і докторантів/аспірантів ЛНУ в заняттях Шкіл іноземного права на Факультеті Права і Адміністрації ЯУ:
Набір студентів і докторантів/аспірантів ЛНУ в Школи іноземного права на ФПіА ЯУ

1. ЛНУ надає ФПіА ЯУ список студентів і докторантів/аспірантів ЛНУ для участі у даній програмі ФПіА ЯУ. Студенти і докто­ранти/аспіранти повинні відповідати вимогам поставленим для участі в програмах для студентів ФПіА ЯУ, зокрема володіти іноземною мовою, якою будуть проводитись заняття, на рівні, що дозволить активну участь в заняттях та здачі встановлених програмою екзаменів.
2. Участь студентів і докторантів/аспірантів ЛНУ в програмах ФПіА ЯУ можлива лише в рамках кількості місць визначених Деканом ФПіА ЯУ після погодження з координатором обраної Школи Іноземного права в ЯУ, а також за згодою координаторів від іноземних навчальних закладів-партнерів співорганізаторів обраної Школи.
3. Координатори Іноземних Шкіл ФПіА ЯУ інформують ЛНУ на початку академічного року про кількість визначених місць для студентів і докторантів/аспірантів ЛНУ, а також про умови участі в даній програмі.
4. Координатори Шкіл іноземного права ФПіА ЯУ проводять верифікацію відповідності студентів і докторнатів/аспірантів ЛНУ вста­новленим вимогам участі у даній програмі. У випадку невиконання вище вказаних вимог, особливо недостатнього знання мови, якою проводяться заняття, координатор терміново повідомляє студента або докторанта/аспіранта ЛНУ про не допуск до занять.
5. Студенти і докторанти/аспіранти ЛНУ беруть участь в програмах ФПіА ЯУ за власні кошти. Такі студенти і докторанти/аспіранти мають право подавати аплікації на фінансування перебування до стипендіальних програм (включно зі стипендіальних фондів ЯУ), а також на фінансування з інших джерел.

Статус студентів і докторантів/аспірантів ЛНУ, і їх фінансування
1. Студенти і докторанти/аспіранти ЛНУ мають статус осіб, які відбувають наукове і спеціалізоване стажування.
2. Студенти і аспіранти ЛНУ зобов’язані мати страховий поліс від медичних витрат на час перебування в Польщі.
3. Зі студентів і аспірантів ЛНУ не можуть вимагати додаткові оплати за участь в заняттях і програмах ФПіА ЯУ, крім тих, що справляються зі студентів ФПіА.

ad 3. Участь студентів і докторантів/аспірантів ТНЕУ:
Відбір студентів і докторантів/аспірантів ТНЕУ в Школи Іноземного Права на ФПіА ЯУ
1. ТНЕУ подає кандидатури своїх студентів, докторантів/аспірантів для участі у даних програмах на факультеті права і адміністрації ЯУ.Студенти, докторанти та аспіранти повинні відповідати поставленим вимогам для участі в програмах для студентів ФПіА ЯУ, зокрема володіти іноземною мовою, якою будуть проводитись заняття, на рівні, що дозволить брати активну участь в заняттях та здачі встановлених програмою екзаменів.
2. Участь студентів і докторантів/аспірантів ТНЕУ в програмах ФПіА ЯУ можлива лише в рамках кількості місць визначених Деканом ФПіА ЯУ після погодження з координатором обраної школи Іноземного права в ЯУ, а також за згодою координаторів від іноземних навчальних закладів-партнерів співорганізаторів обраної Школи.
3. Координатори Іноземних Шкіл ФПіА ЯУ інформують ТНЕУ на початку навчального року про кількість визначених місць для студентів і докторантів/аспірантів ТНЕУ, а також про умови участі в даній програмі.
4. Координатори Іноземних Шкіл ФПіА ЯУ проводять перевірку відповідності студентів і докторнатів/аспірантів ТНЕУ встановленим вимогам для участі у даній програмі і приймають рішення стосовно їхнього допуску до участі у програмі. У разі відмови, причиною якої є, наприклад недостатній рівень знання іноземної мови, координатор програми терміново повідомляє студента або докторанта/аспіранта ТНЕУ про недопуск до занять.
5. Студенти і докторанти/аспіранти ТНЕУ беруть участь в програмах ФПіА ЯУ за власні кошти. Такі студенти і докторанти/аспіранти мають право подавати заяви до стипендіальних програм на отримання фінансування для перебування (включно зі стипендіальними фондами ЯУ), а також на фінансування з інших джерел.

Статус студентів і докторантів/аспірантів ТНЕУ, і їх фінансування
1. Студенти і докторанти/аспіранти ТНЕУ мають статус осіб, які відбувають наукове і спеціалізоване стажування.
2. Студенти і аспіранти ТНЕУ зобов’язані мати поліс медичного страхування на час перебування в Польщі.
3. Зі студентів і аспірантів ТНЕУ не можуть вимагатися додаткові оплати за участь в заняттях і програмах ФПіА ЯУ, крім тих, які оплачують студенти ФПіА ЯУ.
4. На підставі даної Угоди ФПіА ЯУ і Ягеллонський університет не беруть на себе жодних фінансових витрат, пов’язаних з перебуванням студентів/аспірантів ТНЕУ в Польщі, а також витратами на їх проїзд.

Reklamy