Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Szkoła Prawa Ukraińskiego w Krakowie

plakat large

————

Uwaga: od XI 2013 r. informacje na tej stronie już nie są aktualizowane.

Zapraszamy na stronę:

http://www.law.uj.edu.pl/okspo/pl/school/5,brak

 

—————————————————————————-

— SZKOŁA PRAWA UKRAIŃSKIEGO UJ —

SERDECZNIE ZAPRASZA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW WPiA (i także innych zainteresowanych)

———————————————————————-

– Sylabusy do przedmiotów SPU

– Materiały do nauki ukraińskiego prawa i języka

– Biblioteka Szkoły Prawa Ukraińskiego

Ogólny opis

Program zajęć:

W semestrze zimowym przeprowadzany jest intensywny kurs prawniczego języka ukraińskiego (przewidywanego także dla osób nie posiadających jeszcze żadnej znajomości ukraińskiego), zakończony egzaminem pisemnym. Zaliczenie egzaminu dopuszcza do uczestnictwa w przedmiocie „Wstęp do prawa ukraińskiego”, oferowanego w semestrze letnim.

Zapisy obowiązkowe przez USOS – rejestracja od początku października! (osoby spoza WPiA UJ prosimy o zgłaszanie się przez e-mail na adres spu.wpia[at]uj.edu.pl, wraz z podaniem kierunku studiów, rokiem/ datą ukończenia, motywacją udziału, stopniem znajomości języka ukraińskiego oraz informacją, czy już uczestniczyły w jednej ze Szkół Praw Obcych UJ.)

Ласкаво просимо усіх охочих!

SEMESTR ZIMOWY – Przedmiot „Prawniczy język ukraiński” – (2 pkt. ECTS dla studentów WPiA UJ) 40 godzin – kurs autorski – 10 intensywnych spotkań – także dla osób nie posiadających jeszcze żadnej znajomości ukraińskiego – Zaliczenie uprawnia do udziału w kursie „Wstęp do prawa ukraińskiego” Obecność na zajęciach fakultatywna – możliwość samodzielnego przygotowania się do egzaminu językowego na podstawie materiałów, udostępnionych przez lektora sukcesywnie słuchaczom u nas zarejestrowanym.

SEMESTR LETNI – Przedmiot „Wstęp do prawa ukraińskiego” (9 pkt. ECTS dla studentów WPiA UJ) Wprowadzenie do 6 dziedzin prawa ukraińskiego 60 godz. wykładów profesorów uczelni partnerskich Zajęcia w piątki i soboty (6 zjazdów) „Prawnicza” podróż studyjna na Ukrainę Konferencje międzynarodowe (Ukraina, Polska) Dla najlepszych absolwentów: PROFESJONALNE PRAKTYKI PARTNERZY: Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki Organizator: Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych UJ

————————————————

Dla osób z poza UJ pragnących brać udział w w przedmiocie „Wstęp do Prawa Ukraińskiego” przewidziana jest opłata w wysokości 500,- zł.

————————————————

Koordynatorzy SPU:

dr Ulrich Ernst (sprawy merytoryczne), Aleksander Wróbel (sprawy organizacyjne)

Dyżur w semestrze letnim 2011/2012 (od 01 III 2012): piątki, g. 13.00-14.00, ul. Bracka 12, s. 205/206.

OŚRODEK KOORDYNACYJNY SZKÓŁ PRAW OBCYCH WPiA UJ

——————————————————————————————————————————————

ARCHIWUM – Rok I 2010/2011

Informacje dot. „Wstępu do prawa ukraińskiego”, semestr letni 2011

————————————————————————————————-

Zasady zaliczenia

Zgodnie z ustaleniami z ukraińskimi uczelniami partnerskimi do ukończenia kursu SPU konieczne jest zaliczenie:

– części językowej („PJU”) do końca semestru zimowego;

– czterech z sześciu kolokwiów (jedno po każdym wykładzie – spośród napisanych przez daną osobę kolokwiów liczą się cztery najlepsze);

– egzaminu ustnego przeprowadzonego na zakończenie całego programu przez ukraińskich wykładowców.

Z powyższych elementów oblicza się ocenę łączną. Końcowa ocena składa się w 1/3 części ze średniej ocen z kolokwiów pisemnych z poszczególnych przedmiotów, a w 2/3 z oceny z egzaminu końcowego (ocena z „PJU” nie wpływa na nią).

Tabela przeliczenia ocen:

Українські оцінки Незадовільно достатньо задовільно добре дуже добре відмінно
Polskie oceny niedostatecznie dostatecznie +dostatecznie dobrze +dobrze bardzo dobrze

———————————————————————-

– Sylabusy do przedmiotów SPU

Materiały do nauki ukraińskiego prawa i języka

Biblioteka Szkoły Prawa Ukraińskiego

————–

Od jesieni 2013: LL.M. w Kijowie dla absolwentów SPU

Akademia Kijowsko-Mohylańska wprowadzi program przewidzianym dla prawników z uczelni spoza Ukrainy o znajomości języka ukraińskiego. Związek z SPU UJ polega na tym, że punkty ECTS uzyskane w SPU będą w pełnym zakresie uznane w ramach programu LL.M. W rezultacie SPU oferuje teraz dla swoich absolwentów uprzywilejowaną drogę do uzyskania zagranicznego dyplomu LL.M. – tak jak dotychczas już niektóre ze Szkół Praw Obcych działające na WPiA UJ. Akademia nie pobiera opłat dla udziału w tym programie od studentów zagranicznych w ramach wymianymiędzyuczelnianej – taka, jaką przewiduje Fundusz Stypendialny CAN-PACK S.A. przy WPiA UJ.
Dokładne informacje można znaleźć pod: https://ukrainskie.wordpress.com/ll-m-w-kijowie/

———–

ARCHIWUM

– Rok 2012/13

__________________________________________________________

SPU 2012/13: Uroczyste zakończenie i wręczenie dyplomów:
piątek, 28 VI 2013 r., godzina 11:00, Sale Reprezentacyjne, ul. Bracka 12.

W tym roku wręczenie dyplomu będzie wspólną imprezą dla Szkoły Prawa Ukraińskiego oraz Szkoły Prawa Francuskiego.

Zapraszamy serdecznie Absolwentów i bliskich im osoby!

—————

Przedmiot „Wstęp do Prawa Ukraińskiego” (wiosna 2013 r.)

Przedmiot „Wstęp do prawa ukraińskiego” składa się z sześciu wykładów dotyczących różnych dziedzin prawa Ukrainy. W tym roku akademickim kalendarz zajęć w ramach Szkoły wygląda następująco:

01-02.03.2013 — Prawo administracyjne (doc. Janjuk N.W., LNU);
08-09.03.2013 — Prawo finansowe (doc. Ilnytsky O.W., LNU);
15-16.03.2013 — Prawo konstytucyjne (prof. Kozyubra M.I. NaUKMA);
05-06.04.2013 — Prawo karne (doc. Marin O.K., LNU);
12-13.04.2013 — Prawo cywilne i gospodarcze oraz proces cywilny i gospodarczy (doc. Pospolitak V.V. oraz doc. Hanyk-Pospolitak R.Y., NaUKMA);
19-20.04.2013— Prawa cywilne i gospodarcze oraz proces cywilny i gospodarczy (doc. Pospolitak V.V. oraz doc. Hanyk-Pospolitak R.Y., NaUKMA)
[26-28.04.2013 – Konferencja we Lwowie]

31.05.2013 – Końcowy egzamin ustny, g. 16, s. Sztuka, ul. Bracka 12

Miejsce i czas: piątki: godzina 17:00-20:00, s. sztuka, ul. Bracka 12; soboty: godzina 10:00-14:00, s. 300, ul. Bracka 12.

W piątki po każdym wykładzie ukształtowała się tradycja spotkań z wykładowcami przy kawie lub przy piwie, ażeby w nieco innym otoczeniu porozmawia nie tylko o prawie.

Po każdym wykładzie odbywa się kolokwium z przedmiotu będącego przedmiotem wykładu. W tym roku kolokwia odbędą się one w dniach:
8.03.2013, 15.03.2013, 5.04.2013, 12.04.2013, 19.04.2013 oraz nn.04.2013r.
Miejsce i czas: piątki: godzina 15:30 – 16:45, s. sztuka, ul. Bracka 12.

Przed każdym kolokwium będą miały miejsce ćwiczenia, które pomogą Państwu w zrozumieniu materii wykładów i przygotują Państwa do kolokwiów. Ćwiczenia poprowadzi p. mgr Olena Sharvan, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu I. Franki we Lwowie.
Terminy ćwiczeń: 4.03.2013, 11.03.2013, 18.03.2013, 8.04.2013, 15.04.2013, 22.04.2013.
Miejsce i czas: poniedziałki: godzina 18:30, sala 300, ul. Bracka 12.

Zasady zaliczenia przedmiotu „Wstęp do prawa ukraińskiego”:
1. Zaliczenie czterech z sześciu kolokwiów (spośród napisanych przez daną osobę kolokwiów brane są pod uwagę cztery najlepsze); – każde kolokwium oferowane będzie tylko w jednym terminie. Jeśli ktoś w nim nie może uczestniczyć, np. ze względu na chorobę, to nie będzie miał możliwości podejścia do tego konkretnego kolokwium i musi tym samym zdać cztery kolokwia spośród pozostałych  przedmiotów.
2. Zaliczenie egzaminu ustnego przeprowadzonego na zakończenie całego programu przez ukraińskich wykładowców.

Z powyższych elementów oblicza się ocenę łączną. Końcowa ocena składa się w 1/3 części ze średniej ocen z kolokwiów pisemnych z poszczególnych przedmiotów, a w 2/3 z oceny z egzaminu końcowego (ocena z „PJU” nie wpływa na nią).

W celu wstępnego zaznajomienia się z materią wykładów zachęcamy do skorzystania z materiałów dostępnych pod adresem:
http://www.mediafire.com/?42a7d86adrtik
oraz zachęcamy do korzystania z zasobów Biblioteki Szkoły Prawa Ukraińskiego (sygnatura w wyszukiwaniu el. „BSPU”) dostępnych w Wydziałowej Czytelni przy ul. Olszewskiego na półkach oznaczonych sygnaturą „BSPU”

До скорого побачення на заняттях!!!:)

dr Ulrich Ernst i Aleksander Wróbel

——

Egzamin w „PJU”: przedtermin 25.1.2013, I termin, 1.2.2013, II termin 22.2.2013.

__

————

– Rok przygotowawczy 2009/2010

1. Pierwsze Spotkanie :

Poniedziałek, 23 listopada 2009 r., o godz. 18.30, ul. Olszewskiego 2, s. 302.

2. Proponujemy dwuczęściową formułę zajęć: cz.I prawnicza – lektura i analiza tekstu prawnego, opracowanie specjalistycznej leksyki [50 min] cz.II językowa – ogólne wprowadzenie do języka ukraińskiego [50 min] (na każdym Spotkaniu „część prawnicza” stanowi samodzielną całością tematyczną). Pomiędzy częściami: 5 min przerwa. Istnieje możliwość każdorazowego uczestnictwa w jednej lub obu z ww. części .

3. Planowane jest przeprowadzenie 8 spotkań w niniejszym semestrze – w cyklu cotygodniowym (23, 30 listopada, 7,14 grudnia 2009 oraz 4, 11, 18, 25 stycznia 2010).

4. W roku pilotażowym 2009/2010 Spotkania mają dobrowolny charakter: prowadzone są nieodpłatnie; nie są premiowane punktami ECTS. Zajęcia poprowadzi pani Kateryna Krakhmalova – doktorantka Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, stypendystka funduszu stypendialnego ‚CAN-PACK S.A.’ Spotkania z językiem prawniczym mają nam umożliwić – w semestrze letnim 2009/2010 – poznawanie prawa ukraińskiego w języku oryginalnym. W tym celu planujemy zorganizowanie wykładów ukraińskich profesorów prawa w Krakowie.

Inicjatywa powiązana jest z prowadzonymi dotychczas Programami Ukraińskimi Wydziału Prawa i Administracji UJ (zob. https://ukrainskie.wordpress.com/). Obejmują one Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego we Lwowie i Tarnopolu oraz wymianę studentów i doktorantów z Akademią Kijowsko-Mohylańską finansowaną z Funduszu Stypendialnego CAN-PACK S.A. W ramach Programów Ukraińskich w roku akademickim 2009/10 sześciu studentów z partnerskich uczelni ma możliwość studiowania na WPiA UJ.

„Spotkania“ stanowią kolejną odsłonę polsko-ukraińskiego dialogu. Mają wzbogacić – m.in. o element symetrii – dotychczasowe projekty współpracy, a także pełnić funkcję projektu pilotażowego dla zorganizowania w niedalekiej przyszłości szerszej oferty nauczania języka i prawa ukraińskiego dla studentów WPiA UJ.

Semestr letni 2010

Zapraszamy na I cykl wykładów z prawa ukraińskiego:

1. Wykład – Ukraińskie Prawo Konstytucyjne: poniedziałek, 22 marca, g. 17.15, ul. Olszewskiego 2, s. refektarzowa Prof. Andrij Mełeszewycz, Dziekan Wydziału Nauk Prawnych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej “Конституціоналізм, юристократія та теорії розподілу влади: порівняльний погляд на Україну“ (Konstytucjonalizm, jurystokracja i teorie podziału władz: porównawcze spojrzenie na Ukrainę) – Spotkanie odbędzie się w języku ukraińskim, na sali będą osobę zdolne do tłumaczenia pytań uczestników. – Materiał: Konstytucja Ukrainy ze zmianami z 2004 r.

2. Wykład – Ukraińskie Prawo Karne: piątek, 9 kwietnia, g. 17.15 i sobota, 10 kwietnia, g. 9.30. ul Olszewskiego 2, parter, s. 1 prof. Wasył Wasyłasz, Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

3. Wykład: Ukraińskie Prawo Prywatne Gospodarcze: 23-24 kwietnia, Kraków, ul. Olszewskiego 2 (co do sali prosimy uzyskać informację n portierni), Cz. I – piątek, 23 kwietnia 2010 r., g. 17.15 – Cz. II – sobota, 24 kwietnia 2010 r., g. 9.30, Prof. Roksolana Chanyk-Pospolitak & Prof. Wołodymyr Pospolitak, Akademia Kijowsko-Mohylańska.

Kolejne terminy:

-Konferencja z udziałem studentów Szkół Prawa Polskiego z Lwowa i z Tarnopola oraz z profesorami z Kijowa – też 22-24 kwietnia

– Wyjazd studyjno-edukacyjny do Lwowa (w pierwszym rzędzie dla absolwentów styczniowego końcowego testu ze ‚Spotkań’, będących studentami WPiA UJ) – przewidywany termin: 16-23 maja,

Reklamy