Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Archive for the ‘Biblioteka Szkoły we Lwowie’ Category

Biblioteka

Katalog biblioteki

Posted by mporzycki w dniu 10 Maj 2008

Biblioteka Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego przy Lwowskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki

I. Książki udostępniane na miejscu w bibliotece [czytelnia]:

Prawo cywilne:

1. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2007

2. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006

3. F. Zoll (red.), Zbiór orzeczeń sądowych do zajęć z prawa cywilnego. Część ogólna, Zakamycze 2006

4. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006

5. W. Czachórski. Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2007

6. E. Gniewek (red.), Podstawy prawa cywilnego, wyd. 2, 2005

7. E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 2, 2006

8. W. J. Katner (red.), Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Kraków 2006

9. B. Swaczyna, Hipoteka umowna, Warszawa 2007

10. J. Pisuliński, Hipoteka kaucyjna, Kraków 2002

11. J. Skoczylas, Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców, Warszawa 2005

12. G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2007

13. J. Mojak, J. Widło, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa 2005

14. P. Dzienis, Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej, Warszawa 2006

15. J. Parchomiuk, Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej, 2007

16. J. Jastrzębski, (wstęp M. Safjan), Odpowiedzialność odszkodowawcza, Warszawa 2007

17. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2005


Prywatne prawo gospodarcze, prawo spółek:


1. M. Stec, T. Mróz (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2005

2. M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 2007

3. S. Włodyka (red.), Prawo spółek handlowych. Tom 2A i 2B, 2007

4. A. Witosz, Restrukturyzacja spółek handlowych, 2006

5. A. Opalski, Rada nadzorcza w spółce akcyjne, 2006

6. Prawo spółek 2006/2007, seria Meritum

7. Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Zakamycze 2005

8. A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005


Publiczne prawo gospodarcze:


1. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007

2. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i UE, Warszawa 2007


Prawo konstytucyjne:


1. P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, 2005

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, wyd. 11, 2007

3. B. Szmulik, Skarga konstytucyjna. Polski model na tle porównawczym, 2006

4. W. Skrzydło, M. Chmaj, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2005

5. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, 2007

6. L. Bosek, Bezprawie legislacyjne, 2007

7. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, 2007


Prawo europejskie:


1. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006

2. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2007

3. M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2005

4. P. Sarnecki (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Warszawa 2007

5. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Kraków 2007

6. I. Wróbel, Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej, Kraków 2007

7. H. Scheller, The European Central Bank. History, Role and Functions, 1st ed., Frankfurt 2004


Prawo i postępowanie administracyjne:


1. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2006

2. Z. Kmieciak (red.), Postępowanie administracyjne w Europie, Kraków 2005

3. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, 2006

4. Z. Kmieciak, Polskie sądownictwo administracyjne, 2006

5. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, 2006

6. M. Wierzbowski, Postępowanie administracyjne ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, 2007

7. M. Kamiński, Nieważność decyzji administracyjnej, Kraków 2006

8. J. Sługocki, Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Kraków 2007

9. T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, 2007

10. A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, 2007


Prawo prywatne międzynarodowe:


1. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2007

2. M. Wojewoda, Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Nowa regulacja kolizyjna w konwencji rzymskiej z 1980 r., Warszawa 2007


Prawo międzynarodowe publiczne:


1. J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, 2007


Prawo upadłościowe:

1. F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie, Zakamycze 2004


Prawo rzymskie:


1. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, 2005

2. W. Wołodkiewicz, Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Kraków 2003

3. B. Szolc-NArtowski, Digesta justyniańskie. Księga pierwsza., Warszawa 2007


Teoria prawa:


1. M. Soniewicka (red.), J. Stelmach (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Warszawa 2007

2. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze. Logika – analiza – argumentacja – hermeneutyka, Kraków 2006


Varia:


1. F. Zoll, Jaka szkoła prawa?, Warszawa 2004


II. Książki dostępne do wypożyczenia [biblioteka]:


1. Konstytucja RP, wyd. WoltersKluwer – 20 szt.

2. Kodeks postępowania cywilnego, wyd. Park., seria „”Białe kodeksy” – 20 szt.

3. Kodeks postępowania cywilnego, wyd. Park, broszura – 15 szt.

4. Kodeks postępowania administracyjnego, wyd. Park, seria „Białe kodeksy” – 31 szt.

5. Kodeks postępowania administracyjnego, wyd. Park, broszura – 5 szt.

6. Kodeks cywilny wyd. Park., seria „”Białe kodeksy” – 25 szt.

7. Kodeks cywilny wyd. Park, broszura – 10 szt.

8. Kodeks spółek handlowych wyd. Park, seria „Białe kodeksy” – 22 szt.

9. Kodeks spółek handlowych wyd. Park, broszura – 15 szt.


Reklamy

Posted in Biblioteka Szkoły we Lwowie | Otagowane: , | Możliwość komentowania Katalog biblioteki została wyłączona