Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Archive for the ‘Aktualności’ Category

Harmonogram zajęć planowanych we Lwowie w semestrze letnim 2013r

Posted by magdalenabartak w dniu 7 stycznia 2013

Harmonogram zajęć planowanych we Lwowie w semestrze letnim 2013 r.:
LUTY:
15-16. 02 prof. dr hab. Stanisław Biernat –  Wiceprezes Trybunału
Konstytucyjnego, „Polska w Unii Europejskiej”

MARZEC
15-16. 03 prof. dr hab. Mirosław Wojciech Granat, Sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, Prawo konstytucyjne, ” Sądowa kontrola
konstytucyjności prawa w Polsce”

18-19. 03 dr Piotr Kostański,  Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, Prawo cywilne

22-23.03 dr Agnieszka Pilch – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ, Prawo Karne- część ogólna

KWIECIEŃ

5. 04  mec. Tomasz Wardyński  –  Kancelaria Wardyński & Wspólnicy, wspólnik założyciel, Prawo konkurencji

6-7. 04 mecenas Rafał Kos, LLM – Polskie metody ADR (alternative dispute
resolution) oraz problematyka pozwów zbiorowych (class action) w
ujęciu polskim, europejskim oraz anglosaskim

11. 04  prof. dr hab Fryderyk Zoll, prof. UJ- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, Osnabrueck
University; Prawo cywilne

12-13. 04  dr hab., prof. UJ Włodzimierz Piotr Wróbel, Sędzia Sądu Najwyższego, Prawo Karne

24-25.04 dr Agata Capik- Luksemburg, Prawo Europejskie

26-27.04 dr Rudolf Ostrihansky, kancelaria SKS Legal, partner zarządzający,
Prawo europejskie

MAJ
10-11.05  dr Halina Nowara -Bacz- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, Prawo cywilne

16-17. 05 Prof. dr hab. Andrzej Mączyński- Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w
stanie spoczynku, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ,  Prawo prywatne międzynarodowe

17-18 .05 dr hab. Piotr Maria Tuleja, prof. UJ, Sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, Prawo konstytucyjne

24-25. 05 prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier- Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UJ i prof. dr hab.Wojciech Dajczak- Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu; Prawo rzymskie i europejska tradycja prawna

31.05-1.06 EGZAMIN KOŃCOWY

Reklamy

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Harmonogram zajęć planowanych we Lwowie w semestrze letnim 2013r została wyłączona

Harmonogram zajęć planowanych w Tarnopolu w semestrze letnim 2013r

Posted by magdalenabartak w dniu 7 stycznia 2013

Harmonogram zajęć planowanych w Tarnopolu w semestrze letnim 2013 r. :
LUTY
22-23. 02 Marcin Balicki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński, Prawo własności intelektualnej

MARZEC

11-12. 03 Jolanta Zatorska, LL.M. – Uniwersytet w Orleanie, Katedra Prawa
Cywilnego WPiA UJ; Prawo cywilne
15-16. 03 dr Marta Soniewicka, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ; „Etyczne
 granice rynków”
29-30. 03 Olena Sharvan – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ; Prawo karne

KWIECIEŃ
05-06. 04 dr Piotr Cybula –  Zakład Prawa Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF,
Prawo turystyczne

08-09. 04 Mateusz Gędźba, LL.M. – Wydział Prawa i Administracji UJ, Prawo spółek

10-11. 05. Prof. dr hab. Andrzej Mączyński – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w
spoczynku, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ; Prawo
prywatne międzynarodowe
12-13. 04 Prof. dr hab. Fryderyk Zoll – Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ ,
Osnabrueck University; Prawo cywilne
19-20. 04 Mateusz Jagieła – Katedra Prawa Cywilnego KUL, Prawo cywilne
26-27. 04 dr Agata Capik – Luksemburg; Prawo europejskie

MAJ

13-14. 05 Katarzyna Górka, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UJ, Prawo konstytucyjne
17-18.05 Elżbieta Rablin –  Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Magdalena
Bodzioch- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo bankowe

25-26.05
EGZAMIN KOŃCOWY

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Harmonogram zajęć planowanych w Tarnopolu w semestrze letnim 2013r została wyłączona

Fundusz Stypendialny

Posted by ulernst w dniu 11 marca 2012

Fundusz Stypendialny

Fundusz Stypendialny Programów Ukraińskich powstał w 2009 r. w celu stworzenia dla ukraińskich uczestników Programów Ukraińskich WPiA UJ możliwości odbywania staży naukowych i pobytów stypendialnych w Polsce. Jego celem jest w szczególności oferowanie rocznych albo semestralnych pobytów stypendialnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla najlepszych absolwentów Szkół Prawa Polskiego i Europejskiego we Lwowie i Tarnopolu.

Stypendia z Funduszu przyznawane są w miarę dostępności środków, które pozyskiwane są w całości od zewnętrznych ofiarodawców. Dotychczasowe stypendia finansowane były z darowizny prywatnego ofiarodawcy z Liechtensteinu, a następnie z grantu przyznanego przez Fundację Hertiego (Hertie-Stiftung).

Bieżącą działalnością Funduszu zarządzają dr Marek Porzycki, dr Katarzyna Pałka oraz mgr Łukasz Kossacki-Lytwyn.

——————————————————————————–

Posted in Aktualności, Fundusz Stypendialny (dla Ukr.) | Możliwość komentowania Fundusz Stypendialny została wyłączona

Wymiana Kraków-Kijów

Posted by mporzycki w dniu 11 marca 2012

Spis treści:

– Aktualny nabór
– Treść wniosku o stypendium
– Wiadomość od uczestników wymiany
– Regulamin

—————————————-

NABÓR na rok akademicki 2017/18

Termin do złożenia wniosku: 28.5.2017 r.

Spotkanie informacyjne: 19.5.2017, godz. 16.30, s. 55, ul. Bracka 12

Zgodnie z długoterminowymi planami rozwoju Grupy CAN-PACK oraz w celu wspierania polsko-ukraińskiej wymiany akademickiej poszukujemy Studentów i Doktorantów WPiA UJ chcących podjąć wyzwanie studiów
w Kijowie.

Stypendium Grupy CAN-PACK dla studentów WPiA UJ
na wyjazd do Kijowa
na Wydział Nauk Prawnych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (NaUKMA)

Oferujemy:
– Stypendium na Wydziale Nauk Prawnych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (NaUKMA) w Kijowie,
– na okres jednego do dwóch trymestrów nauki, w okresach styczeń-kwiecień lub maj-czerwiec 2018 r.,
– dofinansowanie wynoszące 1500 zł/ m-c,
– pomoc strony ukraińskiej w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim,
NaUKMA jest jednym z najbardziej renomowanych uniwersytetów na Ukrainie. Wykłady na WNP NaUKMA są prowadzone głównie po ukraińsku, niektóre po angielsku. Bliższe informacje na temat uczelni oraz oferowanych na niej kursów można znaleźć na stronie http://www.ukma.edu.ua/. W czasie pobytu w Kijowie stypendyści będą zobowiązani do uczestnictwa w wybranych zajęciach oraz zaliczenia określonej ilości egzaminów (do ustalenia przed wyjazdem).

Stypendyści będą mieli możliwość (ale nie obowiązek) uczestnictwa w prowadzonym na NaUKMA programie LL.M., w ramach którego zostaną uznane punkty ECTS zdobyte na zajęciach Szkoły Prawa Ukraińskiego UJ. Bliższe informacje na temat programu LL.M. są dostępne na stronie: http://www.law.uj.edu.pl/okspo/pl/llm-ua

Od kandydatów na stypendium oczekujemy:
– ukończonego co najmniej trzeciego roku studiów magisterskich bądź uczestnictwa w studiach doktoranckich na WPiA UJ (preferowane zainteresowanie prawem gospodarczym lub finansowym),
– znajomości przynajmniej podstaw języka ukraińskiego, przy czym mile widziana jest również znajomość języka prawniczego oraz podstaw prawa Ukrainy, która może być udowodniona zaliczeniem egzaminów w ramach Szkoły Prawa Ukraińskiego UJ,
– dobrej znajomości języka angielskiego, mile widziana też znajomość rosyjskiego,
– bardzo dobrych wyników w nauce.
Stypendysta jest obowiązany do ubezpieczenia się we własnym zakresie od kosztów opieki lekarskiej w czasie pobytu na Ukrainie.

Warunki składania aplikacji:
Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium proszone są o przesłanie podania z załącznikami e-mailem na adresy marek.porzycki [at] uj.edu.pl oraz okspo [at] uj.edu.pl

Prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu kontaktowego i regularne sprawdzanie e-maila po przesłaniu podania.

Listę dokumentów, które należy załączyć do podania oraz szczegółowe informacje na temat kryteriów wyboru kandydatów można znaleźć poniżej pod nagłówkiem „Treść wniosku  o stypendium”.

W razie dodatkowych pytań dotyczących wymiany z NaUKMA informacje można uzyskać pod adresem: marek.porzycki [at] uj.edu.pl

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 19.5.2017, godz. 16.30, które odbędzie się w s. 55, ul. Bracka 12. Na spotkaniu będzie możliwość uzyskania informacji o programie stypendialnym oraz porozmawiania z wykładowcami i studentami KMA.

Grupa CAN-PACK jest jednym z najnowocześniejszych technologicznie producentów opakowań w Europie. Swoją silną pozycję na rynku polskim i europejskim nasza firma zdobyła dzięki wysokiej jakości produktom oraz nowoczesnej technologii wytwarzania. Firmy należące do Grupy CAN-PACK mają swoje lokalizacje w wielu miejscach na całym świecie, w tym również w Europie Wschodniej.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.canpack.eu
———————–

Treść wniosku o stypendium

Treść wniosku o stypendium

A. Kandydat powinien złożyć:

1. podanie o przyznanie stypendium adresowane do Rady Funduszu Stypendialnego CAN-PACK S.A., określające pożądany terminu wyjazdu oraz (w przypadku niemożności przyznania stypendium na pożądany termin) ewentualny termin alternatywny,
2. list motywacyjny zawierający określenie planów związanych z pobytem w NaUKMA,
3. aktualne CV, razem z podaniem e-maila (regularnie sprawdzanego) i telefonu kontaktowego.
4. potwierdzenie średniej ocen ze studiów (wystarczą kopie odpowiednich stron z indeksu, wymóg nie dotyczy doktorantów),
5. odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (nie dotyczy studentów),
6. kopia posiadanych dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych,
7. zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem i wypłatą stypendium oraz na ich publikację w razie przyznania stypendium.

B. Kandydat może załączyć również (opcjonalnie):
– opinię opiekuna naukowego, promotora lub prowadzącego seminarium,
–  potwierdzoną przez opiekuna naukowego (prowadzącego seminarium, promotora) informację o udziale w konferencji lub seminarium naukowym oraz o wygłoszonych referatach (jeżeli nie były publikowane) ,
– wykaz publikacji wraz z ich kserokopiami (w przypadku publikacji w językach obcych, należy również podać również tytuł w języku polskim),
– konspekt przygotowywanej rozprawy doktorskiej i ewentualnie gotowy jej fragment (nie dotyczy studentów) ,
– potwierdzenie udziału w projektach badawczych (grantach),
– potwierdzenie działalności w organizacjach studenckich lub innych organizacjach pozarządowych.

W przypadku przyjmowania dokumentów w drodze elektronicznej należy przesłać e-mailem ich skany. W nazwach plików należy umieścić imię i nazwisko osoby ubiegającej się o stypendium.

————————

Archiwum: Wiadomość od uczestników wymiany z Kijowem

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w wymianie między Uniwersytetem Jagiellońskim a Akademią Kijowsko-Mohylańską.

Kijów jest pięknym miastem położonym na wzgórzach i między wzgórzami. Akademia Kijowsko-Mohylańska ujmie każdego swoją gościnnością, wysokim poziomem nauczania, otwartością wykładowców i przepyszną stołówką. Suma stypendium w zupełności starcza na godne życie w Kijowie, choć Ukraina to nie Indie. Akademik jest wyremontowany, i nie boimy się napisać, lepszy od niejednego w Krakowie.

Czas spędzony w Kijowie zaowocuje biegłą znajomością języka ukraińskiego (a to właśnie w nim i tylko w nim pisane są akty prawne na Ukrainie), a różnokulturowość tego miasta gwarantuje także dobre poznanie języka roysjskiego, co w połączeniu z wiedzą wyniesioną z Akademii daje wartość dodaną, jakże pożądaną w przyszłym życiu zawodowym.

W trakcie wymiany można także przekonać się co znaczy ukraińska gościnność. Życzliwość okazywana nam tu na co dzień jest nie spotykana nigdzie indziej na świecie. Studenci pomogą każdemu, i w każdej sprawie, a uroki Ukrainy będą dla każdego na wyciągnięcie ręki. Wszak Kijów by night kryje w sobie tyle atrakcji, że po zajęciach i nauce nie można się nudzić.

Kończąc serdecznie Was pozdrawiamy, wciąż żałując że powoli zbliża się czas naszego powrotu, jednocześnie zapewniając o swojej gotowości do pomocy przyszłym stypendystom.

Karol i Krzysiek

————————

Regulamin

Regulamin Funduszu Stypendialnego Can-Pack S.A. można pobrać klikając na poniższy link:

REGULAMIN

Posted in Aktualności, Stypendia, Wymiana Kraków-Kijów | Możliwość komentowania Wymiana Kraków-Kijów została wyłączona

Nowy harmonogram we Lwowie:

Posted by magdalenabartak w dniu 27 lutego 2012

 

Harmonogram zajęć planowanych we Lwowie w semestrze letnim 2013 r.:
LUTY:
15-16. 02 prof. dr hab. Stanisław Biernat –  Wiceprezes Trybunału
Konstytucyjnego, „Polska w Unii Europejskiej”

22-23. 02  prof. dr hab Fryderyk Zoll, prof. UJ- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, Osnabrueck
University; Prawo cywilne

MARZEC
15-16. 03 Prof. dr hab. Mirosław Wojciech Granat, Sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, Prawo konstytucyjne, ” Sądowa kontrola
konstytucyjności prawa w Polsce”

18-19. 03 dr Piotr Kostański,  Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, Prawo cywilne

22-23.03 dr Agnieszka Pilch – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ; Prawo Karne- część ogólna

13-14. 04  dr hab., prof. UJ Włodzimierz Piotr Wróbel, Sędzia Sądu Najwyższego, Prawo Karne

19-20. 04 mecenas Rafał Kos, LLM – Polskie metody ADR (alternative dispute
resolution) oraz problematyka pozwów zbiorowych (class action) w
ujęciu polskim, europejskim oraz anglosaskim

24-25.04 dr Agata Capik- Luksemburg, Prawo Europejskie

26-27.04 dr Rudolf Ostrihansky, kancelaria SKS Legal, partner zarządzający,
Prawo europejskie

MAJ
10-11.05  dr Halina Nowara -Bacz- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo cywilne

17-18 .05 dr hab. Piotr Maria Tuleja, prof. UJ, Sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, Prawo konstytucyjne

20-21. 05 Prof. dr hab. Andrzej Mączyński- Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w
stanie spoczynku, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ;  Prawo prywatne międzynarodowe

24-25. 05 prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier- Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UJ i prof. dr hab.Wojciech Dajczak- Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu; Prawo rzymskie i europejska tradycja prawna

31.05-1.06 EGZAMIN KOŃCOWY

Harmonogram zajęć planowanych we Lwowie w semestrze letnim 2012 r.:

LUTY:

17-18. 02

mgr Jakub Chłąd- doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo Rynku Kapitałowego


25-26. 02

Prof. Fryderyk Zoll – Katedra Prawa Cywilengo WPiA UJ , Osnabrueck University; Prawo Cywilne

MARZEC


2-3. 03

mecenas Rafał Kos, LL.M. – Polskie metody ADR (alternative dispute resolution) oraz problematyka pozwów zbiorowych (class action) w ujęciu polskim, europejskim oraz anglosaskim


16-17. 03

dr Agnieszka Pilch – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ;  Prawo Karne- część ogólna


23-24.03

 dr Anna Rachwał – Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ ; dr Marek Porzycki – Katedra Polityki Gospodarczej WPiA UJ;  Prawo Upadłościowe


30-31. 03

prof. Janusz Raglewski – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ; Prawo Karne- część szczególna

KWIECIEŃ

13. 04

prof. Krzysztof Oplustil – Katedra Polityki Gospodarczej WPiA UJ; Polskie i Europejskie Prawo Spółek Handlowych

18.04

prof. Andrzej Zoll- Katedra Prawa Karnmego WPiA UJ; Tendencje w polskim prawie karnym20-21. 04

dr Nowara -Bacz- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo Cywilne

23-24.04 

Jolanta Zatorska, LL.M.- doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo Cywilne

27-28.04

dr Michał Biliński- Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UJ; Prawo Sportowe

dr Bronisław Rzeszotarski – Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie; Prawo Administracyjne Materialne

29-30.04

Jędrzej Maciejewski, LL.M. –  doktorant w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego WPiA UJ; Prawo własności intelektualnej

MAJ

2-03.05

Dr Agata Capik –  Uniwersytet w Luksemburgu, Prawo Europejskie


4-5. 05

prof. Franciszek Longchamps de Berieri –  Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UJ; prof. Wojciech Dajczak- Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu; Prawo Rzymskie i Europejska Tradycja Prawna


11-12.05

prof. Andrzej Mączyński –  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ Katedra; Prawo Prywatne Międzynarodowe

18-19.05

EGZAMIN KOŃCOWY

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Nowy harmonogram we Lwowie: została wyłączona

Szkoła Prawa Ukraińskiego 2011/2012 (Plakat)

Posted by ulernst w dniu 24 września 2011

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Szkoła Prawa Ukraińskiego 2011/2012 (Plakat) została wyłączona

Wiadomość od uczestników wymiany z Kijowem

Posted by ulernst w dniu 30 listopada 2010

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w wymianie między Uniwersytetem Jagiellońskim a Akademią Kijowsko-Mohylańską,  w rekrutacji na rok akademicki 2010/2011.

Kijów jest pięknym miastem położonym na wzgórzach i między wzgórzami. Akademia Kijowsko-Mohylańska ujmie każdego swoją gościnnością, wysokim poziomem nauczania, otwartością wykładowców i przepyszną stołówką. Suma stypendium w zupełności starcza na godne życie w Kijowie, choć Ukraina to nie Indie. Akademik jest wyremontowany, i nie boimy się napisać, lepszy od niejednego w Krakowie.

Czas spędzony w Kijowie zaowocuje biegłą znajomością języka ukraińskiego (a to właśnie w nim i tylko w nim pisane są akty prawne na Ukrainie), a różnokulturowość tego miasta gwarantuje także dobre poznanie języka roysjskiego, co w połączeniu z wiedzą wyniesioną z Akademii daje wartość dodaną, jakże pożądaną w przyszłym życiu zawodowym.

W trakcie wymiany można także przekonać się co znaczy ukraińska gościnność. Życzliwość okazywana nam tu na co dzień jest nie spotykana nigdzie indziej na świecie. Studenci pomogą każdemu, i w każdej sprawie, a uroki Ukrainy będą dla każdego na wyciągnięcie ręki. Wszak Kijów by night kryje w sobie tyle atrakcji, że po zajęciach i nauce nie można się nudzić.

Kończąc serdecznie Was pozdrawiamy, wciąż żałując że powoli zbliża się czas naszego powrotu, jednocześnie zapewniając o swojej gotowości do pomocy przyszłym stypendystom.

Karol i Krzysiek

Posted in Aktualności | Otagowane: , , , | Możliwość komentowania Wiadomość od uczestników wymiany z Kijowem została wyłączona

Konferencja CEE M&A w Krakowie i Niepołomicach.

Posted by mkucka w dniu 13 kwietnia 2010

Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

Central and Eastern European Mergers & Acquisitions (CEE M&A Days)

Termin: 22-24 kwietnia 2010 r.

Miejsce: Kraków (Biblioteka Jagiellońska), Niepołomice (Zamek Królewski)

Tematyka: Przedmiotem konferencji są prawne i ekonomiczne aspekty fuzji i przejęć w Europie Środkowej i Wschodniej. Poprzez udział uczestników z Polski, Ukrainy i Austrii chcemy dokonać porównania regulacji i praktyki rynkowej z jednej strony w krajach postkomunistycznych przyjętych do Unii Europejskiej w latach 2004-2007, a z drugiej strony w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (wszystkie wystąpienia uczestników ukraińskich będę poświęcone porównaniu ukraińskich i rosyjskich regulacji i doświadczeń). O ile dążymy do przedstawienia sytuacji w różnych sferach gospodarek państw Europy Środkowej i Wschodniej, to jednak znaczna część wystąpień zostanie poświęcona problematyce fuzji i przejęć w sektorze finansowym.

Organizatorzy:

–        Klub Jagielloński;

–        Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ (Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ);

–        Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych WPiA UJ;

–        Studenckie Koło Naukowe Konsultingu SGH.

Uczestnicy:

–        Pracownicy naukowi – m.in. Uniwersytetu Wiedeńskiego (Univ-Prof. M. Schauer), Uniwersytetu Jagiellońskiego, Narodowego Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska (prof. W. Pospolytak lub prof. R. Chanyk-Pospolytak), Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej (dr Witold Wiliński, dr Celina Sołek);

–        Eksperci – m.in. z wiedeńskiej kancelarii Wolfftheiss (Dr. Ch. Mikosch), Giełdy Papierów Wartościowych, Domu Maklerskiego IDM SA (dyr. Ł. Jagiełło);

–        Doktoranci i studenci – z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej (ok. 20-25 osób), Uniwersytetu Wiedeńskiego (3 osoby), uczelni ukraińskich (m.in. Lwów, Tarnopol, Winnica, Kijów – ok. 50 osób).

Program:

W czwartek, 22 kwietnia, o godz. 13.00, otwarcie konferencji i wystąpienia profesorów; ponadto w chwili obecnej trwają pracę nad stworzeniem dodatkowo panelu z udziałem ekspertów (jeżeli z uwagi na liczbę uczestników nie dojdzie on do skutku, zaproszeni eksperci przedstawią wystąpienia obok profesorów). Zakończenie ok. godz. 17.00.

W piątek, 23 kwietnia, o godz. 8.30, wyjazd do Niepołomic, gdzie odbędą się dwa równoległe panele – prawniczy i ekonomiczny. Ponadto przewidziana jest również sesja plenarna, na której będę przedstawiane case study fuzji i przejęć w Europie Środkowowschodniej. Ok. godz. 18.30 powrót do Krakowa.

W sobotę, 24 kwietnia, od godz. 9.00, kontynuacja obrad w ramach sesji plenarnej w Bibliotece Jagiellońskiej. Ok. godz. 14.00 zakończenie konferencji.

Sponsorzy:

–        Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

–        Dom Maklerski IDM S.A.;

–        Gmina Niepołomice;

–        Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych UJ;

–        Studenckie Koło Naukowe Konsultingu SGH;

–        Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ;

–        Towarzystwo Doktorantów UJ,

–        Rada Kół Naukowych UJ,

–        Fundusz im. J. Kochanowskiego UJ,

–        Fundacja Studentów i Absolwentów UJ Bratniak;

Dodatkowe informacje:

–        Z uwagi na udział uczestników z Austrii oraz środkowej Ukrainy wszystkie wystąpienia i obrady przewidziane są w języku angielskim.

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Konferencja CEE M&A w Krakowie i Niepołomicach. została wyłączona

Treść wniosku o stypendium

Posted by ulernst w dniu 24 marca 2010

Treść wniosku o stypendium (zob. informację o aktualnym naborze)

A. Kandydat powinien złożyć:

1. podanie o przyznanie stypendium adresowane do Rady Funduszu Stypendialnego CAN-PACK S.A., określające pożądany terminu wyjazdu oraz (w przypadku niemożności przyznania stypendium na pożądany termin) ewentualny termin alternatywny,
2. list motywacyjny zawierający określenie planów związanych z pobytem w KMA,
3. aktualne CV, razem z podaniem e-maila (regularnie sprawdzanego) i telefonu kontaktowego.
4. potwierdzenie średniej ocen ze studiów (wystarczą kopie odpowiednich stron z indeksu, wymóg nie dotyczy doktorantów),
5. odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (nie dotyczy studentów),
6. kopia posiadanych dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych,
7. zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem i wypłatą stypendium oraz na ich publikację w razie przyznania stypendium.

B. Kandydat może załączyć również (opcjonalnie):
– opinię opiekuna naukowego, promotora lub prowadzącego seminarium,
–  potwierdzoną przez opiekuna naukowego (prowadzącego seminarium, promotora) informację o udziale w konferencji lub seminarium naukowym oraz o wygłoszonych referatach (jeżeli nie były publikowane) ,
– wykaz publikacji wraz z ich kserokopiami (w przypadku publikacji w językach obcych, należy również podać również tytuł w języku polskim),
– konspekt przygotowywanej rozprawy doktorskiej i ewentualnie gotowy jej fragment (nie dotyczy studentów) ,
– potwierdzenie udziału w projektach badawczych (grantach),
– potwierdzenie działalności w organizacjach studenckich lub innych organizacjach pozarządowych.

W przypadku przyjmowania dokumentów w drodze elektronicznej należy przesłać e-mailem ich skany. W nazwach plików należy umieścić imię i nazwisko osoby ubiegającej się o stypendium.

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Treść wniosku o stypendium została wyłączona