Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Archive for the ‘Bieżące informacje’ Category

Harmonogram zajęć planowanych we Lwowie w semestrze letnim 2013r

Posted by magdalenabartak w dniu 7 stycznia 2013

Harmonogram zajęć planowanych we Lwowie w semestrze letnim 2013 r.:
LUTY:
15-16. 02 prof. dr hab. Stanisław Biernat –  Wiceprezes Trybunału
Konstytucyjnego, „Polska w Unii Europejskiej”

MARZEC
15-16. 03 prof. dr hab. Mirosław Wojciech Granat, Sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, Prawo konstytucyjne, ” Sądowa kontrola
konstytucyjności prawa w Polsce”

18-19. 03 dr Piotr Kostański,  Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, Prawo cywilne

22-23.03 dr Agnieszka Pilch – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ, Prawo Karne- część ogólna

KWIECIEŃ

5. 04  mec. Tomasz Wardyński  –  Kancelaria Wardyński & Wspólnicy, wspólnik założyciel, Prawo konkurencji

6-7. 04 mecenas Rafał Kos, LLM – Polskie metody ADR (alternative dispute
resolution) oraz problematyka pozwów zbiorowych (class action) w
ujęciu polskim, europejskim oraz anglosaskim

11. 04  prof. dr hab Fryderyk Zoll, prof. UJ- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, Osnabrueck
University; Prawo cywilne

12-13. 04  dr hab., prof. UJ Włodzimierz Piotr Wróbel, Sędzia Sądu Najwyższego, Prawo Karne

24-25.04 dr Agata Capik- Luksemburg, Prawo Europejskie

26-27.04 dr Rudolf Ostrihansky, kancelaria SKS Legal, partner zarządzający,
Prawo europejskie

MAJ
10-11.05  dr Halina Nowara -Bacz- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, Prawo cywilne

16-17. 05 Prof. dr hab. Andrzej Mączyński- Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w
stanie spoczynku, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ,  Prawo prywatne międzynarodowe

17-18 .05 dr hab. Piotr Maria Tuleja, prof. UJ, Sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, Prawo konstytucyjne

24-25. 05 prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier- Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UJ i prof. dr hab.Wojciech Dajczak- Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu; Prawo rzymskie i europejska tradycja prawna

31.05-1.06 EGZAMIN KOŃCOWY

Reklamy

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Harmonogram zajęć planowanych we Lwowie w semestrze letnim 2013r została wyłączona

Harmonogram zajęć planowanych w Tarnopolu w semestrze letnim 2013r

Posted by magdalenabartak w dniu 7 stycznia 2013

Harmonogram zajęć planowanych w Tarnopolu w semestrze letnim 2013 r. :
LUTY
22-23. 02 Marcin Balicki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński, Prawo własności intelektualnej

MARZEC

11-12. 03 Jolanta Zatorska, LL.M. – Uniwersytet w Orleanie, Katedra Prawa
Cywilnego WPiA UJ; Prawo cywilne
15-16. 03 dr Marta Soniewicka, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ; „Etyczne
 granice rynków”
29-30. 03 Olena Sharvan – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ; Prawo karne

KWIECIEŃ
05-06. 04 dr Piotr Cybula –  Zakład Prawa Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF,
Prawo turystyczne

08-09. 04 Mateusz Gędźba, LL.M. – Wydział Prawa i Administracji UJ, Prawo spółek

10-11. 05. Prof. dr hab. Andrzej Mączyński – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w
spoczynku, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ; Prawo
prywatne międzynarodowe
12-13. 04 Prof. dr hab. Fryderyk Zoll – Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ ,
Osnabrueck University; Prawo cywilne
19-20. 04 Mateusz Jagieła – Katedra Prawa Cywilnego KUL, Prawo cywilne
26-27. 04 dr Agata Capik – Luksemburg; Prawo europejskie

MAJ

13-14. 05 Katarzyna Górka, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UJ, Prawo konstytucyjne
17-18.05 Elżbieta Rablin –  Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Magdalena
Bodzioch- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo bankowe

25-26.05
EGZAMIN KOŃCOWY

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Harmonogram zajęć planowanych w Tarnopolu w semestrze letnim 2013r została wyłączona

Fundusz Stypendialny

Posted by ulernst w dniu 11 marca 2012

Fundusz Stypendialny

Fundusz Stypendialny Programów Ukraińskich powstał w 2009 r. w celu stworzenia dla ukraińskich uczestników Programów Ukraińskich WPiA UJ możliwości odbywania staży naukowych i pobytów stypendialnych w Polsce. Jego celem jest w szczególności oferowanie rocznych albo semestralnych pobytów stypendialnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla najlepszych absolwentów Szkół Prawa Polskiego i Europejskiego we Lwowie i Tarnopolu.

Stypendia z Funduszu przyznawane są w miarę dostępności środków, które pozyskiwane są w całości od zewnętrznych ofiarodawców. Dotychczasowe stypendia finansowane były z darowizny prywatnego ofiarodawcy z Liechtensteinu, a następnie z grantu przyznanego przez Fundację Hertiego (Hertie-Stiftung).

Bieżącą działalnością Funduszu zarządzają dr Marek Porzycki, dr Katarzyna Pałka oraz mgr Łukasz Kossacki-Lytwyn.

——————————————————————————–

Posted in Aktualności, Fundusz Stypendialny (dla Ukr.) | Możliwość komentowania Fundusz Stypendialny została wyłączona

Wymiana Kraków-Kijów

Posted by mporzycki w dniu 11 marca 2012

Spis treści:

– Aktualny nabór
– Treść wniosku o stypendium
– Wiadomość od uczestników wymiany
– Regulamin

—————————————-

NABÓR na rok akademicki 2017/18

Termin do złożenia wniosku: 28.5.2017 r.

Spotkanie informacyjne: 19.5.2017, godz. 16.30, s. 55, ul. Bracka 12

Zgodnie z długoterminowymi planami rozwoju Grupy CAN-PACK oraz w celu wspierania polsko-ukraińskiej wymiany akademickiej poszukujemy Studentów i Doktorantów WPiA UJ chcących podjąć wyzwanie studiów
w Kijowie.

Stypendium Grupy CAN-PACK dla studentów WPiA UJ
na wyjazd do Kijowa
na Wydział Nauk Prawnych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (NaUKMA)

Oferujemy:
– Stypendium na Wydziale Nauk Prawnych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (NaUKMA) w Kijowie,
– na okres jednego do dwóch trymestrów nauki, w okresach styczeń-kwiecień lub maj-czerwiec 2018 r.,
– dofinansowanie wynoszące 1500 zł/ m-c,
– pomoc strony ukraińskiej w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim,
NaUKMA jest jednym z najbardziej renomowanych uniwersytetów na Ukrainie. Wykłady na WNP NaUKMA są prowadzone głównie po ukraińsku, niektóre po angielsku. Bliższe informacje na temat uczelni oraz oferowanych na niej kursów można znaleźć na stronie http://www.ukma.edu.ua/. W czasie pobytu w Kijowie stypendyści będą zobowiązani do uczestnictwa w wybranych zajęciach oraz zaliczenia określonej ilości egzaminów (do ustalenia przed wyjazdem).

Stypendyści będą mieli możliwość (ale nie obowiązek) uczestnictwa w prowadzonym na NaUKMA programie LL.M., w ramach którego zostaną uznane punkty ECTS zdobyte na zajęciach Szkoły Prawa Ukraińskiego UJ. Bliższe informacje na temat programu LL.M. są dostępne na stronie: http://www.law.uj.edu.pl/okspo/pl/llm-ua

Od kandydatów na stypendium oczekujemy:
– ukończonego co najmniej trzeciego roku studiów magisterskich bądź uczestnictwa w studiach doktoranckich na WPiA UJ (preferowane zainteresowanie prawem gospodarczym lub finansowym),
– znajomości przynajmniej podstaw języka ukraińskiego, przy czym mile widziana jest również znajomość języka prawniczego oraz podstaw prawa Ukrainy, która może być udowodniona zaliczeniem egzaminów w ramach Szkoły Prawa Ukraińskiego UJ,
– dobrej znajomości języka angielskiego, mile widziana też znajomość rosyjskiego,
– bardzo dobrych wyników w nauce.
Stypendysta jest obowiązany do ubezpieczenia się we własnym zakresie od kosztów opieki lekarskiej w czasie pobytu na Ukrainie.

Warunki składania aplikacji:
Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium proszone są o przesłanie podania z załącznikami e-mailem na adresy marek.porzycki [at] uj.edu.pl oraz okspo [at] uj.edu.pl

Prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu kontaktowego i regularne sprawdzanie e-maila po przesłaniu podania.

Listę dokumentów, które należy załączyć do podania oraz szczegółowe informacje na temat kryteriów wyboru kandydatów można znaleźć poniżej pod nagłówkiem „Treść wniosku  o stypendium”.

W razie dodatkowych pytań dotyczących wymiany z NaUKMA informacje można uzyskać pod adresem: marek.porzycki [at] uj.edu.pl

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 19.5.2017, godz. 16.30, które odbędzie się w s. 55, ul. Bracka 12. Na spotkaniu będzie możliwość uzyskania informacji o programie stypendialnym oraz porozmawiania z wykładowcami i studentami KMA.

Grupa CAN-PACK jest jednym z najnowocześniejszych technologicznie producentów opakowań w Europie. Swoją silną pozycję na rynku polskim i europejskim nasza firma zdobyła dzięki wysokiej jakości produktom oraz nowoczesnej technologii wytwarzania. Firmy należące do Grupy CAN-PACK mają swoje lokalizacje w wielu miejscach na całym świecie, w tym również w Europie Wschodniej.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.canpack.eu
———————–

Treść wniosku o stypendium

Treść wniosku o stypendium

A. Kandydat powinien złożyć:

1. podanie o przyznanie stypendium adresowane do Rady Funduszu Stypendialnego CAN-PACK S.A., określające pożądany terminu wyjazdu oraz (w przypadku niemożności przyznania stypendium na pożądany termin) ewentualny termin alternatywny,
2. list motywacyjny zawierający określenie planów związanych z pobytem w NaUKMA,
3. aktualne CV, razem z podaniem e-maila (regularnie sprawdzanego) i telefonu kontaktowego.
4. potwierdzenie średniej ocen ze studiów (wystarczą kopie odpowiednich stron z indeksu, wymóg nie dotyczy doktorantów),
5. odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (nie dotyczy studentów),
6. kopia posiadanych dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych,
7. zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem i wypłatą stypendium oraz na ich publikację w razie przyznania stypendium.

B. Kandydat może załączyć również (opcjonalnie):
– opinię opiekuna naukowego, promotora lub prowadzącego seminarium,
–  potwierdzoną przez opiekuna naukowego (prowadzącego seminarium, promotora) informację o udziale w konferencji lub seminarium naukowym oraz o wygłoszonych referatach (jeżeli nie były publikowane) ,
– wykaz publikacji wraz z ich kserokopiami (w przypadku publikacji w językach obcych, należy również podać również tytuł w języku polskim),
– konspekt przygotowywanej rozprawy doktorskiej i ewentualnie gotowy jej fragment (nie dotyczy studentów) ,
– potwierdzenie udziału w projektach badawczych (grantach),
– potwierdzenie działalności w organizacjach studenckich lub innych organizacjach pozarządowych.

W przypadku przyjmowania dokumentów w drodze elektronicznej należy przesłać e-mailem ich skany. W nazwach plików należy umieścić imię i nazwisko osoby ubiegającej się o stypendium.

————————

Archiwum: Wiadomość od uczestników wymiany z Kijowem

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w wymianie między Uniwersytetem Jagiellońskim a Akademią Kijowsko-Mohylańską.

Kijów jest pięknym miastem położonym na wzgórzach i między wzgórzami. Akademia Kijowsko-Mohylańska ujmie każdego swoją gościnnością, wysokim poziomem nauczania, otwartością wykładowców i przepyszną stołówką. Suma stypendium w zupełności starcza na godne życie w Kijowie, choć Ukraina to nie Indie. Akademik jest wyremontowany, i nie boimy się napisać, lepszy od niejednego w Krakowie.

Czas spędzony w Kijowie zaowocuje biegłą znajomością języka ukraińskiego (a to właśnie w nim i tylko w nim pisane są akty prawne na Ukrainie), a różnokulturowość tego miasta gwarantuje także dobre poznanie języka roysjskiego, co w połączeniu z wiedzą wyniesioną z Akademii daje wartość dodaną, jakże pożądaną w przyszłym życiu zawodowym.

W trakcie wymiany można także przekonać się co znaczy ukraińska gościnność. Życzliwość okazywana nam tu na co dzień jest nie spotykana nigdzie indziej na świecie. Studenci pomogą każdemu, i w każdej sprawie, a uroki Ukrainy będą dla każdego na wyciągnięcie ręki. Wszak Kijów by night kryje w sobie tyle atrakcji, że po zajęciach i nauce nie można się nudzić.

Kończąc serdecznie Was pozdrawiamy, wciąż żałując że powoli zbliża się czas naszego powrotu, jednocześnie zapewniając o swojej gotowości do pomocy przyszłym stypendystom.

Karol i Krzysiek

————————

Regulamin

Regulamin Funduszu Stypendialnego Can-Pack S.A. można pobrać klikając na poniższy link:

REGULAMIN

Posted in Aktualności, Stypendia, Wymiana Kraków-Kijów | Możliwość komentowania Wymiana Kraków-Kijów została wyłączona

Nowy harmonogram we Lwowie:

Posted by magdalenabartak w dniu 27 lutego 2012

 

Harmonogram zajęć planowanych we Lwowie w semestrze letnim 2013 r.:
LUTY:
15-16. 02 prof. dr hab. Stanisław Biernat –  Wiceprezes Trybunału
Konstytucyjnego, „Polska w Unii Europejskiej”

22-23. 02  prof. dr hab Fryderyk Zoll, prof. UJ- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, Osnabrueck
University; Prawo cywilne

MARZEC
15-16. 03 Prof. dr hab. Mirosław Wojciech Granat, Sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, Prawo konstytucyjne, ” Sądowa kontrola
konstytucyjności prawa w Polsce”

18-19. 03 dr Piotr Kostański,  Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, Prawo cywilne

22-23.03 dr Agnieszka Pilch – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ; Prawo Karne- część ogólna

13-14. 04  dr hab., prof. UJ Włodzimierz Piotr Wróbel, Sędzia Sądu Najwyższego, Prawo Karne

19-20. 04 mecenas Rafał Kos, LLM – Polskie metody ADR (alternative dispute
resolution) oraz problematyka pozwów zbiorowych (class action) w
ujęciu polskim, europejskim oraz anglosaskim

24-25.04 dr Agata Capik- Luksemburg, Prawo Europejskie

26-27.04 dr Rudolf Ostrihansky, kancelaria SKS Legal, partner zarządzający,
Prawo europejskie

MAJ
10-11.05  dr Halina Nowara -Bacz- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo cywilne

17-18 .05 dr hab. Piotr Maria Tuleja, prof. UJ, Sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, Prawo konstytucyjne

20-21. 05 Prof. dr hab. Andrzej Mączyński- Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w
stanie spoczynku, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ;  Prawo prywatne międzynarodowe

24-25. 05 prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier- Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UJ i prof. dr hab.Wojciech Dajczak- Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu; Prawo rzymskie i europejska tradycja prawna

31.05-1.06 EGZAMIN KOŃCOWY

Harmonogram zajęć planowanych we Lwowie w semestrze letnim 2012 r.:

LUTY:

17-18. 02

mgr Jakub Chłąd- doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo Rynku Kapitałowego


25-26. 02

Prof. Fryderyk Zoll – Katedra Prawa Cywilengo WPiA UJ , Osnabrueck University; Prawo Cywilne

MARZEC


2-3. 03

mecenas Rafał Kos, LL.M. – Polskie metody ADR (alternative dispute resolution) oraz problematyka pozwów zbiorowych (class action) w ujęciu polskim, europejskim oraz anglosaskim


16-17. 03

dr Agnieszka Pilch – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ;  Prawo Karne- część ogólna


23-24.03

 dr Anna Rachwał – Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ ; dr Marek Porzycki – Katedra Polityki Gospodarczej WPiA UJ;  Prawo Upadłościowe


30-31. 03

prof. Janusz Raglewski – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ; Prawo Karne- część szczególna

KWIECIEŃ

13. 04

prof. Krzysztof Oplustil – Katedra Polityki Gospodarczej WPiA UJ; Polskie i Europejskie Prawo Spółek Handlowych

18.04

prof. Andrzej Zoll- Katedra Prawa Karnmego WPiA UJ; Tendencje w polskim prawie karnym20-21. 04

dr Nowara -Bacz- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo Cywilne

23-24.04 

Jolanta Zatorska, LL.M.- doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo Cywilne

27-28.04

dr Michał Biliński- Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UJ; Prawo Sportowe

dr Bronisław Rzeszotarski – Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie; Prawo Administracyjne Materialne

29-30.04

Jędrzej Maciejewski, LL.M. –  doktorant w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego WPiA UJ; Prawo własności intelektualnej

MAJ

2-03.05

Dr Agata Capik –  Uniwersytet w Luksemburgu, Prawo Europejskie


4-5. 05

prof. Franciszek Longchamps de Berieri –  Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UJ; prof. Wojciech Dajczak- Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu; Prawo Rzymskie i Europejska Tradycja Prawna


11-12.05

prof. Andrzej Mączyński –  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ Katedra; Prawo Prywatne Międzynarodowe

18-19.05

EGZAMIN KOŃCOWY

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Nowy harmonogram we Lwowie: została wyłączona

Szkoła Prawa Ukraińskiego 2011/2012 (Plakat)

Posted by ulernst w dniu 24 września 2011

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Szkoła Prawa Ukraińskiego 2011/2012 (Plakat) została wyłączona

Regulamin Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego przy Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu

Posted by aleksandrajanowska w dniu 31 marca 2011

REGULAMIN SZKOŁY:

1. W ramach programu Szkoły prowadzone są: kurs prawniczego języka polskiego oraz kursy z zakresu m.in. prawa europejskiego, cywilnego i gospodarczego wskazane przez Kierownika Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak nie więcej niż dwanaście i nie mniej niż siedem. Program Szkoły prowadzony jest każdorazowo przez okres jednego roku akademickiego.

2. Strona ukraińska przeprowadzi nabór do Szkoły oraz określi w porozumieniu ze  stroną polską liczbę uczestników. Przyjęcie do Szkoły nie oznacza automatycznego przyjęcia na praktyki zawodowe organizowane w Polsce po ukończeniu Szkoły.

3. Kurs prawniczego języka polskiego trwa ok. 4 miesięcy, w wymiarze godzin ustalonym w porozumieniu przez Kierowników Szkoły z obu stron. Kurs językowy prowadzi osoba uzgodniona przez strony. Kurs językowy kończy się egzaminem. W przeprowadzeniu egzaminu mogą brać  udział osoby wskazane przez Kierownika Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim.

4. Kursy z przedmiotów prawniczych obejmują wykłady z wybranych zagadnień prawa polskiego i europejskiego. Wykłady prowadzą wykładowcy wskazani przez stronę polską. Wykładowcy są odpowiedzialni za merytoryczny program zajęć, który zostaje uzgodniony z Kierownikiem Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim.

5. Kurs nie może trwać krócej niż łącznie 420 minut. Kurs trwa co najmniej dwa dni.

6. Strona ukraińska zapewnia możliwość udziału studentów w zajęciach Szkoły także w razie kolizji z obowiązkowymi zajęciami na Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu. W wypadku takim student Szkoły zostaje uznany za zwolnionego z obowiązku obecności na zajęciach obowiązkowych kolidujących z programem Szkoły. Studenci Szkoły nie będą w takich przypadkach ponosić negatywnych konsekwencji nieobecności na zajęciach obowiązkowych, w szczególności w postaci kar finansowych.

7. W miarę możliwości technicznych dodatkowe zajęcia i konsultacje mogą być prowadzone jako interaktywne telekonferencje przez Internet.

8. Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone także w języku angielskim. Ocena z zajęć w języku angielskim nie może mieć negatywnego wpływu na ocenę końcową z całości programu.

9. Studenci winni posługiwać się pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość przesyłania studentom materiałów dydaktycznych tą drogą komunikowania. Strona ukraińska zapewni wykładowcom dostęp do Internetu.

10. Uzupełnieniem każdego wykładu mogą być ćwiczenia. Ćwiczenia będą poświęcone przybliżeniu tematyki wykładu, powtórzeniu materiału i przygotowaniu do egzaminu. Ćwiczenia będą prowadziły osoby wskazane przez stronę ukraińską w porozumieniu ze stroną polską.

11. Każdy kurs zakończony zostanie pisemnym egzaminem. Egzamin odbędzie się w tygodniu następującym bezpośrednio po kursie, nie wcześniej niż 3 dni po zakończeniu kursu. Egzamin zostanie przygotowany i sprawdzony przez osobę prowadzącą kurs. Czas egzaminu nie może przekroczyć 60 minut. Preferowana jest forma praktycznego kazusu, przy rozwiązywaniu którego studenci będą mogli dysponować wszystkimi materiałami. Za przygotowanie pytań i poprawienie prac odpowiedzialna jest strona polska. Za umożliwienie warunków przeprowadzenia egzaminu oraz kontrolowanie przebiegu egzaminu odpowiedzialna jest strona ukraińska.

12. Skala ocen jest taka, jaka obowiązuje na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Zasady punktacji ustala każdorazowo wykładowca danego przedmiotu w porozumieniu z Kierownikiem Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim.

13.  Po zakończeniu programu wykładów przeprowadzony zostanie egzamin końcowy obejmujący całość materiału. Preferowana jest forma ustna egzaminu. Termin egzaminu końcowego zostanie ustalony przez stronę polską w porozumieniu ze stroną ukraińską i podany co najmniej na trzy tygodnie przed proponowaną datą jego przeprowadzenia. Nie przewiduje się egzaminu poprawkowego ani terminów dodatkowych. Nieprzystąpienie przez studenta do egzaminu w powyższym terminie uznaje się za rezygnację przez niego z uczestnictwa w Szkole.

14.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest:

a. ukończenie kursu językowego z pozytywną oceną,

b. uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów ze wszystkich przedmiotów objętych w danym roku programem Szkoły.

Dopuszczenie do egzaminu ustnego nastąpi jednak także, gdy uczestnik nie przystąpi albo uzyska oceny negatywne z maksymalnie dwóch przedmiotów spośród wszystkich objętych programem Szkoły w danym roku. Student musi jednak zdać egzamin z kursu językowego. Średnia ocen z najlepiej zdanych przez studenta 8 egzaminów stanowi 1/3 części oceny z egzaminu końcowego. Na pozostałe 2/3 części oceny składa się wynik egzaminu ustnego.

15. Strona polska dołoży wszelkich starań, aby najlepszym absolwentom Szkoły zaproponować uczestnictwo w programie praktyk zawodowych w Polsce, jednak nie gwarantuje, że takie praktyki się odbędą. Studenci, którzy byli już uczestnikami programu praktyk w latach poprzednich, nie mogą z niego skorzystać ponownie.

16. Naruszenie przez uczestnika Szkoły reguł egzaminu (jak w szczególności niedozwolone kontakty z innymi osobami, korzystanie z niedozwolonych materiałów) równoznaczne jest z negatywną oceną z danego przedmiotu. Reguły ustala każdorazowo wykładowca w porozumieniu z Kierownikiem Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim.

17. Ukończenie kursu językowego, jak i przedmiotów prawniczych, zostanie stwierdzone w świadectwie ukończenia Szkoły.

18. Równolegle do zajęć dydaktycznych studenci przygotowują się do seminarium organizowanego w Polsce na zakończenie każdorazowej edycji Szkoły. Warunkiem przeprowadzenia seminarium jest otrzymanie ze źródeł zewnętrznych odpowiedniej ilości środków finansowych dla pokrycia jego kosztów. Koncepcję seminarium oraz tematy referatów ustala strona polska w porozumieniu ze stroną ukraińską. Koordynację przygotowania referatów prowadzi strona ukraińska w porozumieniu ze stroną polską. W miarę możliwości strona ukraińska zapewnia studentom opiekę naukową nad przygotowywanymi referatami.

Posted in Regulamin Szkoły w Tarnopolu | Możliwość komentowania Regulamin Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego przy Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu została wyłączona

Nowy harmonogram we Lwowie

Posted by aleksandrajanowska w dniu 14 lutego 2011

Harmonogram zajęć planowanych we Lwowie w semestrze letnim 2012 r.:

LUTY:

17-18. 02

mgr Jakub Chłąd – doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo rynku kapitałowego


25-26. 02

Prof. Fryderyk Zoll – Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ , Universität Osnabrück; Prawo cywilne

MARZEC


2-3. 03

mecenas Rafał Kos, LL.M. – Polskie metody ADR (alternative dispute resolution) oraz problematyka pozwów zbiorowych (class action) w ujęciu polskim, europejskim oraz anglosaskim


16-17. 03

dr Agnieszka Pilch – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ;  Prawo karne- część ogólna


23-24.03

 dr Anna Rachwał – Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ ; dr Marek Porzycki – Katedra Polityki Gospodarczej WPiA UJ;  Prawo upadłościowe


30-31. 03

prof. Janusz Raglewski – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ; Prawo karne- część szczególna

KWIECIEŃ

13. 04

prof. Krzysztof Oplustil – Katedra Polityki Gospodarczej WPiA UJ; Polskie i europejskie prawo spółek handlowych

18.04

prof. Andrzej Zoll- Katedra Prawa Karnego WPiA UJ; Tendencje w polskim prawie karnym


20-21. 04

dr Nowara -Bacz- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo cywilne

27-28.04

dr Bronisław Rzeszotarski – Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie; Prawo administracyjne materialne

29-30.04

Jędrzej Maciejewski, LL.M. –  doktorant w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego WPiA UJ; Prawo własności intelektualnej

MAJ

2-03.05

Dr Agata Capik –  Uniwersytet w Luksemburgu, Prawo europejskie


4-5. 05

prof. Franciszek Longchamps de Berier –  Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UJ; prof. Wojciech Dajczak- Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu; Prawo rzymskie i europejska tradycja prawna


11-12.05

prof. Andrzej Mączyński –  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ; Prawo prywatne międzynarodowe

18-19.05

EGZAMIN KOŃCOWY

Archiwum:

Harmonogram zajęć Szkoły we Lwowie w semestrze letnim 2011 r.:

Marzec:

4, 5 – dr Anna Rachwał (Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, prawo cywilne)

25, 26 – mgr Jakub Chłąd (doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ, prawo rynku kapitałowego)

Kwiecień:

4, 5 dr Bronisław Rzeszotarski (Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie, prawo administracyjne i prawo samorządu terytorialnego)

8, 9 – dr Igor Nestoruk (Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prawo Unii Europejskiej)

15, 16 – prof. Andrzej  Szumański, (Katedra Prawa Prywatnego Gospodarczego WPiA UJ , prawo spółek handlowych)

Maj:

6, 7 – dr Piotr Mostowik (Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ, prawo prywatne międzynarodowe – aspekty proceduralne)

2o, 21 – dr Piotr Kostański (Instytut Własności Intelektualnej UJ, prawo własności intelektualnej)

25, 26 – prof. Andrzej Mączyński (Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ, prawo prywatne międzynarodowe)

27, 28 – dr Halina Nowara-Bacz (Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, prawo rzeczowe)

Czerwiec:

3, 4 – dr Ewa Plebanek (adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego), dr Marek Bielski (asystent w Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ) – część ogólna prawa karnego

Posted in Harmonogram Szkoły we Lwowie | Możliwość komentowania Nowy harmonogram we Lwowie została wyłączona

Nowy harmonogram w Tarnopolu

Posted by aleksandrajanowska w dniu 14 lutego 2011

Harmonogram zajęć planowanych w Tarnopolu w semestrze letnim 2013 r. :
LUTY
22-23. 02
Prof. dr hab. Fryderyk Zoll – Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ ,
Osnabrueck University; Prawo cywilne

MARZEC
1-2. 03
Katarzyna Górka, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UJ, Prawo konstytucyjne
11-12. 03
Jolanta Zatorska, LL.M. – Uniwersytet w Orleanie, Katedra Prawa
Cywilnego WPiA UJ; Prawo cywilne
15-16. 03
dr Marta Soniewicka, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ; „Etyczne
 granice rynków”
22-23.03
Elżbieta Rablin –  Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Magdalena
Bodzioch- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo bankowe
29-30. 03
Olena Sharvan – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ; Prawo karne

KWIECIEŃ
01-02. 04
Mateusz Gędźba, LL.M. – Wydział Prawa i Administracji UJ, Prawo spółek
05-06. 04
dr Piotr Cybula –  Zakład Prawa Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF,
Prawo turystyczne
12-13. 04
dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, Katedra Historii Prawa WPiA UJ,
Prawo administracyjne
19-20. 04
Mateusz Jagieła – Katedra Prawa Cywilnego KUL, Prawo cywilne
26-27. 04
dr Agata Capik – Luksemburg; Prawo europejskie

MAJ
17-18. 05.
Prof. dr hab. Andrzej Mączyński – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w
spoczynku, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ; Prawo
prywatne międzynarodowe

24-25.05
EGZAMIN KOŃCOWY

Harmonogram zajęć planowanych w Tarnopolu w semestrze letnim 2012 r. :

LUTY
25-26. 02

Prof. Fryderyk Zoll- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ , Osnabrueck University; Prawo Cywilne

 

MARZEC
2-3. 03

Michał Bobrzyński, LL.M. – ”Publiczne prawo gospodarcze: podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w prawie polskim i europejskim”

 9-10. 03

prof. Izabela Lewandowska-Malec, Katedra Historii Prawa WPiA UJ, Prawo Administracyjne

 

16-17. 03

Olga Horwath , LL.M. – doktorantka WPiA UJ; Prawo Spółek


23-24.03

Mateusz Gędźba, LL.M. – Polskie Prawo w Internecie


30-31. 03

mgr Jakub Chłąd – doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; Wprowadzenie do Prawa Bankowego

 

KWIECIEŃ
06-07. 04

mgr Olena Sharvan – doktorantka w Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ; ‘Prawo karne – część ogólna’

 
20-21. 04

mgr Elżbieta Rablin – doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; mgr Magdalena Bodzioch -doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo Bankowe

25-26. 04

Jolanta Zatorska, LL.M.- doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; ‘Prawo rodzinne w aspekcie międzynarodowym’

MAJ

 02-03.05.

Jędrzej Maciejewski, LL.M. – doktorant w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego WPiA UJ; Prawo własności intelektualnej


4-5. 05

dr Agata Capik – wykładowca prawa europejskiego na Uniwersytecie w Luksemburgu; Prawo Europejskie

 

11-12.05

EGZAMIN KOŃCOWY

Harmonogram zajęć planowanych w Tarnopolu w semestrze letnim

2011 r. :

Luty:

25, 26 – Jędrzej Maciejewski, LL.M. (doktorant w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego WPiA UJ, magister nauk ekonomicznych, absolwent SGH, prawo spółek)

Marzec:

11, 12 – mgr Katarzyna Pałka, mgr Michał Kućka (doktoranci w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ, prawo cywilne – zobowiązania)

18, 19 – mgr Jakub Chłąd (doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ),  Michał Bobrzyński, LL.M. (rynek kapitałowy)

25, 26 – mgr Rafał Krzyżak (postępowanie cywilne, odszkodowania w prawie budowlanym)

Kwiecień:

8, 9 – mgr Michał Kuligowski (doktorant w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego WPiA UJ, publiczne prawo gospodarcze, prawo bankowe)

Maj:

13, 14 – mgr Mateusz Jagieła (doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego KUL, prawo gospodarcze)

20, 21 – Jolanta Zatorska, LL.M. (doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ, prawo rodzinne w aspekcie międzynarodowym)

30, 31 – dr Agata Capik (wykładowca prawa europejskiego w Luksemburgu, prawo europejskie)

Czerwiec:

3, 4 – mgr Marcin Andrzejewski (doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ, prawo autorskie)

10, 11 – dr Agnieszka Pilch (sędzia w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Środmieścia, asystent w Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ, wprowadzenie do części ogólnej prawa karnego)

Posted in Harmonogram Szkoły w Tarnopolu | Możliwość komentowania Nowy harmonogram w Tarnopolu została wyłączona

Wiadomość od uczestników wymiany z Kijowem

Posted by ulernst w dniu 30 listopada 2010

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w wymianie między Uniwersytetem Jagiellońskim a Akademią Kijowsko-Mohylańską,  w rekrutacji na rok akademicki 2010/2011.

Kijów jest pięknym miastem położonym na wzgórzach i między wzgórzami. Akademia Kijowsko-Mohylańska ujmie każdego swoją gościnnością, wysokim poziomem nauczania, otwartością wykładowców i przepyszną stołówką. Suma stypendium w zupełności starcza na godne życie w Kijowie, choć Ukraina to nie Indie. Akademik jest wyremontowany, i nie boimy się napisać, lepszy od niejednego w Krakowie.

Czas spędzony w Kijowie zaowocuje biegłą znajomością języka ukraińskiego (a to właśnie w nim i tylko w nim pisane są akty prawne na Ukrainie), a różnokulturowość tego miasta gwarantuje także dobre poznanie języka roysjskiego, co w połączeniu z wiedzą wyniesioną z Akademii daje wartość dodaną, jakże pożądaną w przyszłym życiu zawodowym.

W trakcie wymiany można także przekonać się co znaczy ukraińska gościnność. Życzliwość okazywana nam tu na co dzień jest nie spotykana nigdzie indziej na świecie. Studenci pomogą każdemu, i w każdej sprawie, a uroki Ukrainy będą dla każdego na wyciągnięcie ręki. Wszak Kijów by night kryje w sobie tyle atrakcji, że po zajęciach i nauce nie można się nudzić.

Kończąc serdecznie Was pozdrawiamy, wciąż żałując że powoli zbliża się czas naszego powrotu, jednocześnie zapewniając o swojej gotowości do pomocy przyszłym stypendystom.

Karol i Krzysiek

Posted in Aktualności | Otagowane: , , , | Możliwość komentowania Wiadomość od uczestników wymiany z Kijowem została wyłączona