Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Harmonogram zajęć planowanych we Lwowie w semestrze letnim 2013r

Posted by magdalenabartak w dniu 7 stycznia 2013

Harmonogram zajęć planowanych we Lwowie w semestrze letnim 2013 r.:
LUTY:
15-16. 02 prof. dr hab. Stanisław Biernat –  Wiceprezes Trybunału
Konstytucyjnego, „Polska w Unii Europejskiej”

MARZEC
15-16. 03 prof. dr hab. Mirosław Wojciech Granat, Sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, Prawo konstytucyjne, ” Sądowa kontrola
konstytucyjności prawa w Polsce”

18-19. 03 dr Piotr Kostański,  Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, Prawo cywilne

22-23.03 dr Agnieszka Pilch – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ, Prawo Karne- część ogólna

KWIECIEŃ

5. 04  mec. Tomasz Wardyński  –  Kancelaria Wardyński & Wspólnicy, wspólnik założyciel, Prawo konkurencji

6-7. 04 mecenas Rafał Kos, LLM – Polskie metody ADR (alternative dispute
resolution) oraz problematyka pozwów zbiorowych (class action) w
ujęciu polskim, europejskim oraz anglosaskim

11. 04  prof. dr hab Fryderyk Zoll, prof. UJ- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, Osnabrueck
University; Prawo cywilne

12-13. 04  dr hab., prof. UJ Włodzimierz Piotr Wróbel, Sędzia Sądu Najwyższego, Prawo Karne

24-25.04 dr Agata Capik- Luksemburg, Prawo Europejskie

26-27.04 dr Rudolf Ostrihansky, kancelaria SKS Legal, partner zarządzający,
Prawo europejskie

MAJ
10-11.05  dr Halina Nowara -Bacz- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, Prawo cywilne

16-17. 05 Prof. dr hab. Andrzej Mączyński- Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w
stanie spoczynku, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ,  Prawo prywatne międzynarodowe

17-18 .05 dr hab. Piotr Maria Tuleja, prof. UJ, Sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, Prawo konstytucyjne

24-25. 05 prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier- Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UJ i prof. dr hab.Wojciech Dajczak- Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu; Prawo rzymskie i europejska tradycja prawna

31.05-1.06 EGZAMIN KOŃCOWY

Reklamy

Sorry, the comment form is closed at this time.