Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Harmonogram zajęć planowanych w Tarnopolu w semestrze letnim 2013r

Posted by magdalenabartak w dniu 7 stycznia 2013

Harmonogram zajęć planowanych w Tarnopolu w semestrze letnim 2013 r. :
LUTY
22-23. 02 Marcin Balicki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński, Prawo własności intelektualnej

MARZEC

11-12. 03 Jolanta Zatorska, LL.M. – Uniwersytet w Orleanie, Katedra Prawa
Cywilnego WPiA UJ; Prawo cywilne
15-16. 03 dr Marta Soniewicka, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ; „Etyczne
 granice rynków”
29-30. 03 Olena Sharvan – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ; Prawo karne

KWIECIEŃ
05-06. 04 dr Piotr Cybula –  Zakład Prawa Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF,
Prawo turystyczne

08-09. 04 Mateusz Gędźba, LL.M. – Wydział Prawa i Administracji UJ, Prawo spółek

10-11. 05. Prof. dr hab. Andrzej Mączyński – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w
spoczynku, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ; Prawo
prywatne międzynarodowe
12-13. 04 Prof. dr hab. Fryderyk Zoll – Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ ,
Osnabrueck University; Prawo cywilne
19-20. 04 Mateusz Jagieła – Katedra Prawa Cywilnego KUL, Prawo cywilne
26-27. 04 dr Agata Capik – Luksemburg; Prawo europejskie

MAJ

13-14. 05 Katarzyna Górka, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UJ, Prawo konstytucyjne
17-18.05 Elżbieta Rablin –  Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Magdalena
Bodzioch- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo bankowe

25-26.05
EGZAMIN KOŃCOWY

Reklamy

Sorry, the comment form is closed at this time.