Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Nowy harmonogram we Lwowie:

Posted by magdalenabartak w dniu 27 lutego 2012

 

Harmonogram zajęć planowanych we Lwowie w semestrze letnim 2013 r.:
LUTY:
15-16. 02 prof. dr hab. Stanisław Biernat –  Wiceprezes Trybunału
Konstytucyjnego, „Polska w Unii Europejskiej”

22-23. 02  prof. dr hab Fryderyk Zoll, prof. UJ- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, Osnabrueck
University; Prawo cywilne

MARZEC
15-16. 03 Prof. dr hab. Mirosław Wojciech Granat, Sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, Prawo konstytucyjne, ” Sądowa kontrola
konstytucyjności prawa w Polsce”

18-19. 03 dr Piotr Kostański,  Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, Prawo cywilne

22-23.03 dr Agnieszka Pilch – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ; Prawo Karne- część ogólna

13-14. 04  dr hab., prof. UJ Włodzimierz Piotr Wróbel, Sędzia Sądu Najwyższego, Prawo Karne

19-20. 04 mecenas Rafał Kos, LLM – Polskie metody ADR (alternative dispute
resolution) oraz problematyka pozwów zbiorowych (class action) w
ujęciu polskim, europejskim oraz anglosaskim

24-25.04 dr Agata Capik- Luksemburg, Prawo Europejskie

26-27.04 dr Rudolf Ostrihansky, kancelaria SKS Legal, partner zarządzający,
Prawo europejskie

MAJ
10-11.05  dr Halina Nowara -Bacz- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo cywilne

17-18 .05 dr hab. Piotr Maria Tuleja, prof. UJ, Sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, Prawo konstytucyjne

20-21. 05 Prof. dr hab. Andrzej Mączyński- Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w
stanie spoczynku, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ;  Prawo prywatne międzynarodowe

24-25. 05 prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier- Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UJ i prof. dr hab.Wojciech Dajczak- Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu; Prawo rzymskie i europejska tradycja prawna

31.05-1.06 EGZAMIN KOŃCOWY

Harmonogram zajęć planowanych we Lwowie w semestrze letnim 2012 r.:

LUTY:

17-18. 02

mgr Jakub Chłąd- doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo Rynku Kapitałowego


25-26. 02

Prof. Fryderyk Zoll – Katedra Prawa Cywilengo WPiA UJ , Osnabrueck University; Prawo Cywilne

MARZEC


2-3. 03

mecenas Rafał Kos, LL.M. – Polskie metody ADR (alternative dispute resolution) oraz problematyka pozwów zbiorowych (class action) w ujęciu polskim, europejskim oraz anglosaskim


16-17. 03

dr Agnieszka Pilch – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ;  Prawo Karne- część ogólna


23-24.03

 dr Anna Rachwał – Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ ; dr Marek Porzycki – Katedra Polityki Gospodarczej WPiA UJ;  Prawo Upadłościowe


30-31. 03

prof. Janusz Raglewski – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ; Prawo Karne- część szczególna

KWIECIEŃ

13. 04

prof. Krzysztof Oplustil – Katedra Polityki Gospodarczej WPiA UJ; Polskie i Europejskie Prawo Spółek Handlowych

18.04

prof. Andrzej Zoll- Katedra Prawa Karnmego WPiA UJ; Tendencje w polskim prawie karnym20-21. 04

dr Nowara -Bacz- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo Cywilne

23-24.04 

Jolanta Zatorska, LL.M.- doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo Cywilne

27-28.04

dr Michał Biliński- Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UJ; Prawo Sportowe

dr Bronisław Rzeszotarski – Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie; Prawo Administracyjne Materialne

29-30.04

Jędrzej Maciejewski, LL.M. –  doktorant w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego WPiA UJ; Prawo własności intelektualnej

MAJ

2-03.05

Dr Agata Capik –  Uniwersytet w Luksemburgu, Prawo Europejskie


4-5. 05

prof. Franciszek Longchamps de Berieri –  Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UJ; prof. Wojciech Dajczak- Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu; Prawo Rzymskie i Europejska Tradycja Prawna


11-12.05

prof. Andrzej Mączyński –  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ Katedra; Prawo Prywatne Międzynarodowe

18-19.05

EGZAMIN KOŃCOWY

Reklamy

Sorry, the comment form is closed at this time.