Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Nowy harmonogram we Lwowie

Posted by aleksandrajanowska w dniu 14 lutego 2011

Harmonogram zajęć planowanych we Lwowie w semestrze letnim 2012 r.:

LUTY:

17-18. 02

mgr Jakub Chłąd – doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo rynku kapitałowego


25-26. 02

Prof. Fryderyk Zoll – Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ , Universität Osnabrück; Prawo cywilne

MARZEC


2-3. 03

mecenas Rafał Kos, LL.M. – Polskie metody ADR (alternative dispute resolution) oraz problematyka pozwów zbiorowych (class action) w ujęciu polskim, europejskim oraz anglosaskim


16-17. 03

dr Agnieszka Pilch – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ;  Prawo karne- część ogólna


23-24.03

 dr Anna Rachwał – Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ ; dr Marek Porzycki – Katedra Polityki Gospodarczej WPiA UJ;  Prawo upadłościowe


30-31. 03

prof. Janusz Raglewski – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ; Prawo karne- część szczególna

KWIECIEŃ

13. 04

prof. Krzysztof Oplustil – Katedra Polityki Gospodarczej WPiA UJ; Polskie i europejskie prawo spółek handlowych

18.04

prof. Andrzej Zoll- Katedra Prawa Karnego WPiA UJ; Tendencje w polskim prawie karnym


20-21. 04

dr Nowara -Bacz- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo cywilne

27-28.04

dr Bronisław Rzeszotarski – Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie; Prawo administracyjne materialne

29-30.04

Jędrzej Maciejewski, LL.M. –  doktorant w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego WPiA UJ; Prawo własności intelektualnej

MAJ

2-03.05

Dr Agata Capik –  Uniwersytet w Luksemburgu, Prawo europejskie


4-5. 05

prof. Franciszek Longchamps de Berier –  Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UJ; prof. Wojciech Dajczak- Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu; Prawo rzymskie i europejska tradycja prawna


11-12.05

prof. Andrzej Mączyński –  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ; Prawo prywatne międzynarodowe

18-19.05

EGZAMIN KOŃCOWY

Archiwum:

Harmonogram zajęć Szkoły we Lwowie w semestrze letnim 2011 r.:

Marzec:

4, 5 – dr Anna Rachwał (Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, prawo cywilne)

25, 26 – mgr Jakub Chłąd (doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ, prawo rynku kapitałowego)

Kwiecień:

4, 5 dr Bronisław Rzeszotarski (Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie, prawo administracyjne i prawo samorządu terytorialnego)

8, 9 – dr Igor Nestoruk (Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prawo Unii Europejskiej)

15, 16 – prof. Andrzej  Szumański, (Katedra Prawa Prywatnego Gospodarczego WPiA UJ , prawo spółek handlowych)

Maj:

6, 7 – dr Piotr Mostowik (Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ, prawo prywatne międzynarodowe – aspekty proceduralne)

2o, 21 – dr Piotr Kostański (Instytut Własności Intelektualnej UJ, prawo własności intelektualnej)

25, 26 – prof. Andrzej Mączyński (Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ, prawo prywatne międzynarodowe)

27, 28 – dr Halina Nowara-Bacz (Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, prawo rzeczowe)

Czerwiec:

3, 4 – dr Ewa Plebanek (adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego), dr Marek Bielski (asystent w Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ) – część ogólna prawa karnego

Reklamy

Sorry, the comment form is closed at this time.