Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Nowy harmonogram w Tarnopolu

Posted by aleksandrajanowska w dniu 14 lutego 2011

Harmonogram zajęć planowanych w Tarnopolu w semestrze letnim 2013 r. :
LUTY
22-23. 02
Prof. dr hab. Fryderyk Zoll – Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ ,
Osnabrueck University; Prawo cywilne

MARZEC
1-2. 03
Katarzyna Górka, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UJ, Prawo konstytucyjne
11-12. 03
Jolanta Zatorska, LL.M. – Uniwersytet w Orleanie, Katedra Prawa
Cywilnego WPiA UJ; Prawo cywilne
15-16. 03
dr Marta Soniewicka, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ; „Etyczne
 granice rynków”
22-23.03
Elżbieta Rablin –  Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Magdalena
Bodzioch- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo bankowe
29-30. 03
Olena Sharvan – Katedra Prawa Karnego WPiA UJ; Prawo karne

KWIECIEŃ
01-02. 04
Mateusz Gędźba, LL.M. – Wydział Prawa i Administracji UJ, Prawo spółek
05-06. 04
dr Piotr Cybula –  Zakład Prawa Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF,
Prawo turystyczne
12-13. 04
dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, Katedra Historii Prawa WPiA UJ,
Prawo administracyjne
19-20. 04
Mateusz Jagieła – Katedra Prawa Cywilnego KUL, Prawo cywilne
26-27. 04
dr Agata Capik – Luksemburg; Prawo europejskie

MAJ
17-18. 05.
Prof. dr hab. Andrzej Mączyński – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w
spoczynku, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ; Prawo
prywatne międzynarodowe

24-25.05
EGZAMIN KOŃCOWY

Harmonogram zajęć planowanych w Tarnopolu w semestrze letnim 2012 r. :

LUTY
25-26. 02

Prof. Fryderyk Zoll- Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ , Osnabrueck University; Prawo Cywilne

 

MARZEC
2-3. 03

Michał Bobrzyński, LL.M. – ”Publiczne prawo gospodarcze: podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w prawie polskim i europejskim”

 9-10. 03

prof. Izabela Lewandowska-Malec, Katedra Historii Prawa WPiA UJ, Prawo Administracyjne

 

16-17. 03

Olga Horwath , LL.M. – doktorantka WPiA UJ; Prawo Spółek


23-24.03

Mateusz Gędźba, LL.M. – Polskie Prawo w Internecie


30-31. 03

mgr Jakub Chłąd – doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; Wprowadzenie do Prawa Bankowego

 

KWIECIEŃ
06-07. 04

mgr Olena Sharvan – doktorantka w Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ; ‘Prawo karne – część ogólna’

 
20-21. 04

mgr Elżbieta Rablin – doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; mgr Magdalena Bodzioch -doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; Prawo Bankowe

25-26. 04

Jolanta Zatorska, LL.M.- doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; ‘Prawo rodzinne w aspekcie międzynarodowym’

MAJ

 02-03.05.

Jędrzej Maciejewski, LL.M. – doktorant w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego WPiA UJ; Prawo własności intelektualnej


4-5. 05

dr Agata Capik – wykładowca prawa europejskiego na Uniwersytecie w Luksemburgu; Prawo Europejskie

 

11-12.05

EGZAMIN KOŃCOWY

Harmonogram zajęć planowanych w Tarnopolu w semestrze letnim

2011 r. :

Luty:

25, 26 – Jędrzej Maciejewski, LL.M. (doktorant w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego WPiA UJ, magister nauk ekonomicznych, absolwent SGH, prawo spółek)

Marzec:

11, 12 – mgr Katarzyna Pałka, mgr Michał Kućka (doktoranci w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ, prawo cywilne – zobowiązania)

18, 19 – mgr Jakub Chłąd (doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ),  Michał Bobrzyński, LL.M. (rynek kapitałowy)

25, 26 – mgr Rafał Krzyżak (postępowanie cywilne, odszkodowania w prawie budowlanym)

Kwiecień:

8, 9 – mgr Michał Kuligowski (doktorant w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego WPiA UJ, publiczne prawo gospodarcze, prawo bankowe)

Maj:

13, 14 – mgr Mateusz Jagieła (doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego KUL, prawo gospodarcze)

20, 21 – Jolanta Zatorska, LL.M. (doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ, prawo rodzinne w aspekcie międzynarodowym)

30, 31 – dr Agata Capik (wykładowca prawa europejskiego w Luksemburgu, prawo europejskie)

Czerwiec:

3, 4 – mgr Marcin Andrzejewski (doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ, prawo autorskie)

10, 11 – dr Agnieszka Pilch (sędzia w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Środmieścia, asystent w Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ, wprowadzenie do części ogólnej prawa karnego)

Reklamy

Sorry, the comment form is closed at this time.