Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Seminarium: Rynek Kapitałowy Ukrainy / Wykład z ukraińskiego prawa prywatnego

Posted by ulernst w dniu 15 kwietnia 2010

Seminarium: Rynek Kapitałowy Ukrainy

22 kwietnia 2010 roku (czwartek) o godzinie 10.00 – 12.00 w sali refektarzowej przy ul. Olszewskiego 2 odbędzie się seminarium pod tytułem „Rynek kapitałowy Ukrainy. Zagadnienia problemowe rozmieszczania papierów wartościowych ukraińskich emitentów na rynkach zagranicznych”. Na seminarium wystąpi gość z Ukrainy profesor Wołodymyr Pospolitak oraz Piotr Borowski Dyrektor Działu Rozwoju i Współpracy Regionalnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

„więcej” (poniżej tekst, który prosimy umieścić po naciśnięciu przycisku więcej)

Szanowni Państwo,

Instytut Allerhanda oraz Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych UJ serdecznie zapraszają na seminarium:

Rynek kapitałowy Ukrainy. Zagadnienia problemowe rozmieszczania papierów wartościowych ukraińskich emitentów na rynkach zagranicznych.

Termin i miejsce seminarium:

Kraków, 22 kwietnia 2010 roku (czwartek) Godzina 10.00 – 12.00. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Sala Refektarzowa, ul. Olszewskiego 2.

Na seminarium wystąpią:

Gość z Ukrainy Profesor Volodymyr Pospolitak – Członek rady konsultacyjno-eksperckiej przy Państwowej Komisji Papierów Wartościowych i Rynku Kapitałowego Ukrainy.

Piotr Borowski – Dyrektor Działu Rozwoju i Współpracy Regionalnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Seminarium będzie skupione wokół takich tematów jak:

•             Struktura rynku giełdowego Ukrainy

•             System rejestracji papierów wartościowych na Ukrainie

•             Specyfika obrotu ukraińskimi papierami wartościowymi w Polsce z punktu widzenia ukraińskiego ustawodawstwa

•             Ukraińskie spółki na giełdzie warszawskiej: obecny stan i tendencje

Seminarium będzie tłumaczone na język polski.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w ukraińskojęzycznym wykładzie Profesor Roksolany Chanyk-Pospolitak i Profesora Wołodymyra Pospolitaka (Wydział Prawa Narodowego Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska) „Wstęp do ukraińskiego prawa prywatnego gospodarczego” z cyklu wykładów z prawa ukraińskiego – część III (Odbędzie się  w języku ukraińskim, na sali będą obecni tłumacze).

Termin i miejsce

Kraków, ul. Olszewskiego 2 (co do sali prosimy uzyskać informację n portierni)

Cz. I – piątek, 23 kwietnia 2010 r., g. 17.15 – Cz. II – sobota, 24 kwietnia 2010 r., g. 9.30

Instytut Allerhanda http://www.allerhand.pl; instytut@allerhand.pl; Tel: + 48 12 423 04 22; Plac Nowy 8/5, 31-056 Kraków

oraz

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Programy Ukraińskie

Reklamy

Sorry, the comment form is closed at this time.