Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Konferencja CEE M&A w Krakowie i Niepołomicach.

Posted by mkucka w dniu 13 kwietnia 2010

Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

Central and Eastern European Mergers & Acquisitions (CEE M&A Days)

Termin: 22-24 kwietnia 2010 r.

Miejsce: Kraków (Biblioteka Jagiellońska), Niepołomice (Zamek Królewski)

Tematyka: Przedmiotem konferencji są prawne i ekonomiczne aspekty fuzji i przejęć w Europie Środkowej i Wschodniej. Poprzez udział uczestników z Polski, Ukrainy i Austrii chcemy dokonać porównania regulacji i praktyki rynkowej z jednej strony w krajach postkomunistycznych przyjętych do Unii Europejskiej w latach 2004-2007, a z drugiej strony w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (wszystkie wystąpienia uczestników ukraińskich będę poświęcone porównaniu ukraińskich i rosyjskich regulacji i doświadczeń). O ile dążymy do przedstawienia sytuacji w różnych sferach gospodarek państw Europy Środkowej i Wschodniej, to jednak znaczna część wystąpień zostanie poświęcona problematyce fuzji i przejęć w sektorze finansowym.

Organizatorzy:

–        Klub Jagielloński;

–        Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ (Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ);

–        Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych WPiA UJ;

–        Studenckie Koło Naukowe Konsultingu SGH.

Uczestnicy:

–        Pracownicy naukowi – m.in. Uniwersytetu Wiedeńskiego (Univ-Prof. M. Schauer), Uniwersytetu Jagiellońskiego, Narodowego Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska (prof. W. Pospolytak lub prof. R. Chanyk-Pospolytak), Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej (dr Witold Wiliński, dr Celina Sołek);

–        Eksperci – m.in. z wiedeńskiej kancelarii Wolfftheiss (Dr. Ch. Mikosch), Giełdy Papierów Wartościowych, Domu Maklerskiego IDM SA (dyr. Ł. Jagiełło);

–        Doktoranci i studenci – z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej (ok. 20-25 osób), Uniwersytetu Wiedeńskiego (3 osoby), uczelni ukraińskich (m.in. Lwów, Tarnopol, Winnica, Kijów – ok. 50 osób).

Program:

W czwartek, 22 kwietnia, o godz. 13.00, otwarcie konferencji i wystąpienia profesorów; ponadto w chwili obecnej trwają pracę nad stworzeniem dodatkowo panelu z udziałem ekspertów (jeżeli z uwagi na liczbę uczestników nie dojdzie on do skutku, zaproszeni eksperci przedstawią wystąpienia obok profesorów). Zakończenie ok. godz. 17.00.

W piątek, 23 kwietnia, o godz. 8.30, wyjazd do Niepołomic, gdzie odbędą się dwa równoległe panele – prawniczy i ekonomiczny. Ponadto przewidziana jest również sesja plenarna, na której będę przedstawiane case study fuzji i przejęć w Europie Środkowowschodniej. Ok. godz. 18.30 powrót do Krakowa.

W sobotę, 24 kwietnia, od godz. 9.00, kontynuacja obrad w ramach sesji plenarnej w Bibliotece Jagiellońskiej. Ok. godz. 14.00 zakończenie konferencji.

Sponsorzy:

–        Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

–        Dom Maklerski IDM S.A.;

–        Gmina Niepołomice;

–        Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych UJ;

–        Studenckie Koło Naukowe Konsultingu SGH;

–        Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ;

–        Towarzystwo Doktorantów UJ,

–        Rada Kół Naukowych UJ,

–        Fundusz im. J. Kochanowskiego UJ,

–        Fundacja Studentów i Absolwentów UJ Bratniak;

Dodatkowe informacje:

–        Z uwagi na udział uczestników z Austrii oraz środkowej Ukrainy wszystkie wystąpienia i obrady przewidziane są w języku angielskim.

Reklamy

Sorry, the comment form is closed at this time.