Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Zarys programu konferencji

Posted by mporzycki w dniu 10 Maj 2008

Międzynarodowa konferencja

poświęcona ekonomicznym, prawnym i instytucjonalnym aspektom

ukraińskiego i polskiego rynku finansowego

„Rynki finansowe Ukrainy i Polski”

1. Termin: 11-14 czerwca 2008 r.

2. Miejsce: Kraków (Uniwersytet Jagielloński) i Niepołomice (Zamek Królewski).

3. Organizatorzy: Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studenckie Koło Naukowe „Jagiellońskie Centrum Badań nad Rynkami Wschodzącymi” oraz Katedra Ekonomii Klubu Jagiellońskiego

4. Harmonogram

Wtorek, 10 czerwca

 1. Wyjazd ukraińskich uczestników z Kijowa, Tarnopola i Lwowa

Środa, 11 czerwca

 1. Przyjazd ukraińskich uczestników do Krakowa
 2. Bankowość centralna i komercyjna w Ukrainie i Polsce (obrady w Bibliotece Jagiellońskiej)
 3. Uczestnicy i instrumenty finansowe ukraińskiego rynku kapitałowego (obrady w Collegium Maius)

Czwartek, 12 czerwca

 1. Obligacje samorządowe w Polsce i Ukrainie (obrady na Zamku Królewskim w Niepołomicach)
 2. Uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników

Piątek, 13 czerwca

 1. Nadzór na rynku finansowym w Polsce i Ukrainie (obrady na Uniwersytecie Jagiellońskim)
 2. Oficjalne zamknięcie seminarium po południu
 3. Wieczór rekreacyjny dla uczestników ukraińskich

Sobota, 14 czerwca

 1. Zwiedzanie Krakowa i czas wolny
 2. Wieczorny powrót na Ukrainę

5. Instytucje i organizacje współpracujące (stan na 30.04.2008): Giełda Papierów Wartościowych w W-wie; Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego; Komisja Nadzoru Finansowego; Urząd Miasta Niepołomic; Dom Maklerski IDM S.A.; SKN Badań nad Gospodarką SGH, Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

6. Uczestnicy zagraniczni: ok. 50 studentów i pracowników naukowych ze Lwowa (Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki), Tarnopola (Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu) i Kijowa (Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”).

Reklamy

Sorry, the comment form is closed at this time.