Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Tematy referatów

Posted by mporzycki w dniu 10 Maj 2008

Tematy wystąpień na konferencji polsko-ukraińskiej

(w blokach tematycznych)

Kraków, środa 11 czerwca

Prezentacja funkcjonowania GPW i KDPW oraz innych partnerów konferencji

I panel – rynek kapitałowy

Uczestnicy ukraińskiego rynku kapitałowego

 1. Systemy depozytów papierów wartościowych w Ukrainie
 2. Ukraińskie giełdy papierów wartościowych
 3. Dealerzy papierów wartościowych i banki na ukraińskim rynku kapitałowym
 4. Inwestorzy instytucjonalni na Ukrainie

Instrumenty finansowe na ukraińskim rynku kapitałowym

 1. Akcje jako przedmiot obrotu giełdowego w Ukrainie
 2. Obligacje korporacyjne jako przedmiot obrotu giełdowego w Ukrainie
 3. Skarbowe papiery wartościowe jako przedmiot obrotu giełdowego w Ukrainie
 4. Inne instrumenty finansowe ukraińskiego rynku kapitałowego

II panel – bankowość

Bankowość centralna i komercyjna w Polsce

 1. Niezależność ustrojowa Narodowego Banku Polskiego
 2. Polityka pieniężna NBP
 3. Transformacja systemu bankowego w Polsce

Bankowość centralna w Ukrainie

 1. Funkcje Narodowego Banku Ukrainy
 2. Podstawy prawne działalności i niezależności NBU
 3. Polityka pieniężna NBU

System bankowy w Ukrainie

 1. Transformacja systemu bankowego w Ukrainie
 2. Ramy prawne działalności banków w Ukrainie
 3. Napływ kapitału zagranicznego do ukraińskiego systemu bankowego

Niepołomice, czwartek 12 czerwca

Obligacje samorządowe w Polsce i Ukrainie

Prezentacja polityki finansowej gminy i doświadczeń z emisją obligacji komunalnych przez Burmistrza i Skarbnika Niepołomic

 1. Podstawy prawne emisji obligacji komunalnych w Polsce
 2. Rynek obligacji komunalnych w Polsce
 3. Emisja obligacji komunalnych Poznania
 4. Emisje obligacji innych polskich miast i samorządów
 1. Podstawy prawne emisji obligacji komunalnych w Ukrainie
 2. Rynek obligacji komunalnych w Ukrainie
 3. Emisje obligacji komunalnych Kijowa, Charkowa, Odessy i Doniecka
 4. Emisje obligacji komunalnych Czerkasów, Iwano-Frankiwska i Komsomolska

Kraków, piątek 13 czerwca

Nadzór na rynku finansowym w Polsce i Ukrainie

 1. Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce (KNF)
 2. Funkcjonowanie nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce w latach 1991-2006
 3. Zintegrowany nadzór na polskim rynku finansowym
 4. Przypadek Domu Maklerskiego WGI i manipulacji rynkowej z dnia 4 lutego 2004 r.
 1. Nadzór NBU nad działalnością bankową w Ukrainie
 2. Zagrożenia stabilności ukraińskiego systemu bankowego 1998-2008
 3. Nadzór Państwowej Komisji Papierów Wartościowych i Rynku Kapitałowego nad ukraińskim rynkiem kapitałowym
 4. Insider trading i manipulacje rynkowe na Ukrainie
Reklamy

Sorry, the comment form is closed at this time.