Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Програми (Українська)

Українські програми – це проекти співпраці Факультету права та адміністрації Яґеллонського університету (ФПіА ЯУ) з українськими вищими навчальними закладами – у Києві, Львові й Тернополі.

КRAKIB. На Факультеті Права та Адміністрації ЯУ організується від 2010/11 року  Школа Українського Права, яка включає в себе регулярні предмети:
– Юридична Українська Мова (зимовий семестр),
– Вступ до Українського Права (літній семестр).
Викладачі українського права, це наукові працівники наших партнерських навчальних закладів в Києві та у Львові.

КИЇВ. Проводимо від 2006/07 року обмін студентами і докторантами (аспірантами) між Факультетом права та адміністрації Яґеллонського університету та Факультетом правничих наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Перебування учасників обміну на партнерському факультеті фінансується за рахунок стипендії зі Стипендіального фонду CAN-PACK S.A. при ФПіА ЯУ, створеного товариством CAN-PACK S.A. Обмін із Києво-Могилянською академією призначений, перш за все, для осіб, які вирізняються успіхами у навчанні, мають науковий доробок (публікації, участь у конференціях і т.д.), а також беруть активну участь у діяльності неурядових організацій, особливо у сфері польсько-української співпраці.

Іще однією програмою, яка відбувається у Києво-Могилянській академії за підтримки ФПіА ЯУ, є Літня школа “Право в Німеччині”. Цей проект від 2007 р. проводять партнери Школи Німецького Права при ФПіА ЯУ (Факультети права у Гейдельберзі, Кракові і Майнці) за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD).

ЛЬВІВ. В 2007/2008 академічному році налагодили співпрацю з Національним університетом ім. І. Франка у Львові, де проводимо Школу польського та європейського права. Лекції у Школі читають польською мовою наукові співробітники ФПіА ЯУ, а також викладачі, запрошені з інших навчальних осередків. Увесь цикл занять Школи, що складається з курсу правничої польської мови, а також власне правничих предметів, триває один академічний рік. Студенти вивчають вибрані галузі польського та європейського права, особливу увагу приділивши господарському праву.

ТЕРНОПІЛЬ. Школа польського і європейського права при Тернопільському національному економічному університеті працює ще з 1999 року на засадах, подібних до діяльності Школи у Львові. Специфікою Школи в Тернополі є участь у ній не лише майбутніх правників, але й студентів з економічних напрямків.

Спільна частина Шкіл у Львові і Тернополі.
На закінчення кожної едиції обох Шкіл у Польщі організовують семінар, на якому студенти польською мовою презентують реферати, підготовлені за час навчання на курсах. До цього часу основною темою семінарів були ринки капіталу і господарське право. Завдяки участі студентів із економічних напрямків з Тернополя, семінари, як правило, охоплюють ще й питання, які виходять за вузьку юридичну проблематику і стосуються економічного контексту даної теми. Реферати, презентовані на семінарі, дозволяють отримати загальну інформацію про правову культуру в Україні, а також практичні рішення, які там застосовують.
Для найкращих студентів організовано професійне стажування у Польщі, яке надає можливість використати отримані знання на практиці. Отримані контакти і вміння сприяють тому, що випускники Шкіл стають потрібними працівниками на українському, а також польському ринках.

Додаткову інформацію можна отримати від координаторів програм.

Reklamy